Course offerings

Anatomia receptării/Spectatorship Studies

Prof. univ. dr. Miruna Runcan

O călătorie în care ne propunem să înțelegem, plecând de la noi înșine, felul în care lucrează corpul și mintea noastră atunci când suntem spectator la teatru, la spectacole de dans ori performance, la film, în sala de spectacol sau acasă, în fața ecranului TV sau al calculatorului. Experiența de spectator va fi explorată din mai multe perspective: cea istorică, cea semiologică și pragmatică, cea socio-antopologică, cea neuro-psihologică, iar cursul propriu-zis va fi însoțit de o serie de jocuri interactive menite să ne ajute să ne înțelegem, în același timp și pe noi înșine, dar și pe ceilalți.

 

Viziunea regizorală și producția de spectacol

Conf. dr. Gelu Badea

În arcul ce se deschide privind binomul concepție-viziune regizorală se acomodează mai mult păreri personale, care ridică transmiterea de cunoaștere la un nivel de subiectivitate pe care spațiul academic vocațional dramatic nu-l poate manageria. Cursul vine să definească, pornind de la experiențele trecutului teatrului românesc, dar făcând permanent legătura cu temele practice ale teatrului contemporan și extrem contemporan, în special european, cele două noțiuni care sunt chemate să sprijine demersul regizorului în momentul elaborării spectacolului de teatru. Acestei acțiuni i se adaugă o privire nouă, modernă asupra importanței caietului de regie și, până la urmă, a realizării spectacolului în baza acestuia. Finalitatea cursului este dată de realizarea unui spectacol împreună cu studenții de la specializarea Master Actorie sau într-un teatru profesionist.

 

Studii de corp, voce și imaginație (2)

Prof. dr. Miriam Cuibus

Cursul aduce în prim plan rolul imaginației în creația actoricească și are ca scop major dezvoltarea capacității de a stimula, coordona, dirija, adapta imaginația conform cerințelor scenice, viziunii și conceptului artistic (regizoral/actoricesc). Focusat pe dezvoltarea unui imaginar activ şi teatral, cursul relevă funcția imaginației ca proces cognitiv, relațiile acesteia cu percepția, memoria, dar mai ales cu principiul mimesis-ului înțeles ca fisură care deschide spațiul ficțiunilor (Paul Ricoeur). Fundamentându-se pe o abordare integrativ-holistică dezvoltată în jurul conceptului de body-mind, abordând imaginația din perspectiva unei scene interioare, problematizând arta actorului ca ficțiune poetică întrupată, cursul urmărește însușirea teoretică și practică a unor probleme de poetică și poietică a artei actorului cu scopul de a potența forțele creatoare ale imaginarului teatral. Pe urmele principiilor de combinatorică imagistică (E.A. Poe, Charles Baudelaire, Lautréamont, P. Valéry, F.T. Marinetti, André Breton), este aprofundat studiul imaginarului prin exersarea unor tehnici și metode axate pe expresivitate, dinamică și plasticitate corporal-vocală având ca suport puterea imaginației (V. Spolin, David Zinder, Michael Chekhov, Louis Jouvet, David Esrig, Eugenio Barba ș. a.). Studiile aplicate se realizează pe monoloage din piese în care teatrul însuși se problematizează pe sine, ocazie cu care se evidențiază jocul ca  artă a relației cu rolul (G. Simmel), precum și conceptele de conștiința ludică(Sartre), distanță securizantă (Lecoq), metamorfoză incompletă (Brecht). Nucleul ideatic al cursului, constituit în jurul preceptelor: să cedăm rafinamentului cantitatea sau Lessis more (Ludwig Mies van derRohe); Stilul este cruzime (G. Flaubert); A trăi forma, nu emoția inimii (V. Meyerhold), actorul hieroglifă (A. Artaud), actorul dilatat (E. Barba), vizează conştientizareaşi rafinarea mijloacelor interpretative în spiritul ludicităţii stilistice postmoderniste.

 

Studii de corp, voce și imaginație (curs opțional 1)

Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma

Cursul își propune examinarea dramaturgiei actorului, dramaturgiei sonore, acțiunii fizice și vocale, logicii evocative, valențelor narative ale corpului și vocii, relației dintre corp, voce și imaginație, prezenței scenice a actorului. Cursul oferă cadrul necesar studentului în vederea personalizării cunoștințelor și corelării acestora cu aria lui de cercetare.

 

Metode de cercetare în artele spectacolului

Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma

Cursul își propune examinarea unui set de metode de cercetare relevante pentru artele spectacolului plasând accentul cu predilecție pe relaționarea acestor metode cu interesele de cercetare ale studentului. În cadrul seminariilor, studentul va parcurge un proces al personalizării metodelor examinate identificând totodată modalități specifice de expandare a ariei sale de cercetare.

 

Tehnici fundamentale de creație scenică (Actorie 1)

Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma

Cursul își propune examinarea unui set de tehnici fundamentale de creație scenică precum tehnica improvizației, tehnica imitației, tehnica identificării, tehnica înstrăinării, tehnica seriei organice a acțiunilor scenice, tehnica muzicalității mișcării corporale, tehnica montajului, tehnica abandonului. Atât partea conceptuală, analitico-sintetică, cu trimiteri și exemplificări, cât și partea practică oferă cadrul necesar studentului în vederea personalizării modalităților specifice de creație scenică.

 

Studii aprofundate de improvizație scenică (Opțional 5, semestrul 4)

Conf. dr. Filip Odangiu 

Cursul Studii aprofundate de improvizație scenică provoacă studenții masteranzi să exploreze redefinirea conceptului de „improvizație”, printr-o abordare interdisciplinară ce combină teoria cu  practica în cadrul unor teme de lucru inedite. Obiectivul fundamental urmărit este înţelegerea improvizației ca expresie directă a creativității, ca bază a interpretării actoricești, și, totodată, ca temelie a unei atitudini „deschise” față de provocările vieții. Cursul propune studenților masteranzi, actori în devenire, o metodă modernă de antrenament, aliniată perspectivei holististice a ştiinţelor contemporane asupra creativităţii. Tehnicile de lucru folosite dezvoltă capacitatea participanților de a se angaja cu succes în rezolvarea de probleme atât în plan artistic cât și existential. În ce privește partea practică, principiile urmate sunt: a. studiul (exercițiile) și performarea (reprezentația) reprezintă o unitate necesară; b. antrenarea capacității improvizaționale presupune crearea unui context al „improvizației libere”, care favorizează experimentul necenzurat, un spațiu ludic, ferit de amenințarea criticii.

Luând în considerare faptul că studenții masteranzi au deja competențe în domeniul improvizației, acumulate anterior, cursul de față îi stimulează să-și folosească abilitățile și cunoștințele dar, concomitent, să-și dezvolte receptivitatea, sensibilitatea față de partenerii improvizaționali – ceilalți actori sau alți factori implicați în joc – pentru a trece dincolo de Competență spre Prezență.

Cursul Studii aprofundate de improvizație scenică are, ca repere teoretice în domeniul improvizației, teoriile și metodele de lucru create de Stephen Nachmanovitch, KeithJohnstone, David Zinder, Sistemul Viewpoints, Anne Bogart, Viola Spolin, și metoda de evaluare a unui proiect artistic Feedback Method (DAS Theatre Master, Academia de teatru și dans, Amsterdam, Olanda).

 

Tehnici fundamentale de creație scenică (Regie) 

Conf. dr. Mihai Constantin 

Arta teatrului, un spațiu nelimitat de exprimare și creație, are nevoie de trepte de cunoaștere și scări de valori pentru ca viitorii artiști să știe de unde pornesc și spre ce să tindă. Cursul Tehnici fundamentale de creație scenică își propune să-i învețe pe studenți să fie vorbitori fluenți ai acestui limbaj complex al artelor spectacolului. Se verifică cunoașterea și însușirea noțiunilor de bază, se continuă cu dezvoltarea gândirii critice și a creativității specifice acestui domeniu de activitate. Rolurile de regizor, actor, scenograf se împletesc în procesul de creație scenică, prin urmare fiecare verigă trebuie să cunoască și să înțeleagă munca celorlalte. Tehnicile de creație, devenite clasice, prezente în spectacole emblematice ale unor epoci de aur și ale celei actuale, reprezintă pilonii unor poduri pe care tinerii artiști le vor construi singuri, în vederea descoperirii unor noi lumi teatrale.

 

Producție studio (teatru, film și TV) 

Prof.univ.dr.habil. Bács Miklós 

Cursul practic se focusează pe fructificarea cunoștințelor și abilităților dobândite la nivel de licență în domeniul Teatru și Artele spectacolului, specializarea Actorie/Regie, având două componente distincte, dar complementare: o componentă axată pe studiul procesului de creație în diferitele structuri, subordonată filosofiei procesului și o componentă axată pe studiul rezultatuluiprocesului de creație, subordonată filosofiei obiectului (spectacolul de teatru). Cursul practic oferă un context de cercetare artistică aprofundată și asigură dobândirea competențelor necesare elaborării, finalizării și producerii proiectelor profesionale artistice.

Étude – Studiul acțiunii scenice în cele trei structuri fundamentale:

  • structura situațională
  • structura fizică
  • structura verbală, conceptuală, ludică

 

Producție – Îndrumarea  proiectelor profesionale teatrale propuse de masteranzi, cu accent pe rezultatul procesului de creație.

 

Practici colaborative în teatrul independent

Conf.univ.dr. Raluca Sas-Marinescu

Obiectivul principal al disciplinei este să implementeze teoretic și practic conceptele fundamentale ale practicilor colaborative, astfel ca studenţii să dobândească la finalul acestui curs nu doar abilitatea de a recunoaşte structurile narative şi dramatice ale unui astfel de demers, dar şi să poată concepe un spectacol original utilizând și aplicând tehnicile învățate. Prin intermediul conceptelor teoretice prezentate la curs şi seminar studenţii vor înţelege cu precizie procesul scrierii scenariului, tehnicile de adaptare ale unui scenariu, metodele de construcție ale unui spectacol în practicile colaborative. Cunoaşterea unor spectacole etalon implică înţelegerea trecerilor de la text la scenă şi invers, modulul prin care se efectuează documentarea subiectului și ficționalizarea acestuia, tehnicile de improvizație care  pot sta la baza construirii unui spectacol pe baza practicilor colaborative. Prin cursul practic studentul ajunge să aplice direct tehnicile discutate și analizate la cursul teoretic. Finalitatea cursului o presupune realizarea unui spectacol original construit de grupa de studenți participanți.