Faculty Council and Senate

Phd. habil. Florin-Claudiu Turcuș,

associate professor

Dean

claudiu.turcus@ubbcluj.ro

 

Phd. habil. Virginás Andrea-Adriana, associate professor

Vice-dean

andrea.virginas@ubbcluj.ro

Phd. Mihai Pedestru, assistant professor

Vice-dean

mihai.pedestru@ubbcluj.ro

Phd. Raluca Sas Marinescu,

associate professor

raluca.sas@ubbcluj.ro

Phd. Mihai Filip Odangiu,

associate professor

mihai.odangiu@ubbcluj.ro

Phd. Răzvan Mureșan,

assistant professor
razvan.muresan@ubbcluj.ro

Phd. Köllő Csongor,

assistant professor,

csongor.kollo@ubbcluj.ro

Phd. Daniel Iftene,

assistant professor

daniel.iftene@ubbcluj.ro

Phd. Ligia Smarandache,

associate professor 

ligia.smarandache@ubbcluj.ro

Phd. habil. Ioan Pop-Curșeu,

university professor

ioan.pop-curseu@ubbcluj.ro

Phd. Csibi László,

assistant professor

laszlo.csibi@ubbcluj.ro

Clara Angela Roman

student representative

clara.roman@stud.ubbcluj.ro

 

 

Șerban Mark Pop

Student representative

serban.mark.pop@stud.ubbcluj.ro

 

Jakab Dávid

Hungarian Cinema and Media Department,

Student representative

jakab.david@stud.ubbcluj.ro

 

Student, Stan Lilla Aliz

Hungarian Theatre Department, student representative

lilla.stan@ubbcluj.ro

 

FACULTY SENATE, 2024-2029

Alexandru Rădulea

alexandru.radulea@stud.ubbcluj.ro

 senator student 

Phd. Mihai PEDESTRU, assistant professor

Vice-dean

mihai.pedestru@ubbcluj.ro

 

Phd. habil. Rodica Mocan,

university professor

rodica.mocan@ubbcluj.ro

 

Phd. Orbán Katalin,

assistant professor

katalin.orban@ubbcluj.ro