Useful

CONSULTAȚII MEDICALE STUDENȚI

 Informații abonamente CTP

Adresa CFR referitoare la condițiile de acordare a gratuității de transport și verificarea studenților
Regulament activitate profesionala
 Fișele disciplinelor 2019-2020
Identitate vizuală video / logo
Traiectoria școlară
Programare echipamente Cinematografie și Media
Biroul pentru studenți cu dizabilități

 

Cerere returnare taxă în urma glisării la buget

CERERE ÎNTRERUPERE STUDII

CERERE PRELUNGIRE STUDII

CERERE REÎNMATRICULARE

CERERE RETRAGERE STUDII

CERERE REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE

 Cerere înscriere examen finalizare studii – LICENȚĂ
 Cerere înscriere examen finalizare studii – MASTER
 Declarație Licență ANEXA 3
 Declarație Disertație ANEXA 3
 Fișă de înscriere
 Informații despre taxe
 Anexa FTF Regulament ECTS – COVID
 COVID – FTF acte necesare la înscriere la examenul de finalizare a studiilor
 COVID 19 Hotarare-5937_Regulament-ECTS
 COVID 19 Hotarare-5936_Regulament-finalizare-studii
 COVID 19 Anexa_Regulament_examen_finalizare-studii
 Regulament activitate profesională (ECTS)
 Anexa 6 Regulament ECTS
 Regulament finalizare studii UBB
 Anexa COVID regulament finalizare studii UBB

 Anexa 1 / Decizie echivalare discipline
 Anexa 2 EN / Learning Agreement
 Anexa 2 RO / Contract de studii
 Anexa 3 EN / Transcript of Records
 Anexa 3 RO / Situatia Scolara
 Anexa 4 / Cerere de mobilitate
 Anexa 5 / Cerere de mobilitate (valabila in cadrul UBB)