Information for students

FINAL EXAMS

 Regulament de finalizare a studiilor 2020 – 2021
 Regulament COVID de finalizare a studiilor 2020 – 2021
 Tematicile propuse pentru lucrările de licență și disertație, pentru anul univ. 2020/2021 (Departamentul Maghiar de Teatru) Szakdolgozat-tematikák, 2020-2021, Magyar Színházi Intézet
 Tematica pentru examenul de finalizare / în atenția studenților anului III – Departamentul de Teatru
 Certificat lingvistic

 

SCHOLARSHIPS

REGULAMENT BURSE 2021-2022

 Calendarul de acordare a burselor / sem II 2020-2021
 Cerere pentru bursă (de completat înainte de a intra în aplicație)
 Declarație bursă
 Regulament burse studenți 2020-2021
 Regulament burse speciale pentru activitatea stiintifica Anexa 5
 Regulament burse speciale pentru activitatea cultural artistica Anexa 6
 Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica 2019–2020
 Model cerere bursa speciala cultural artistică 2019–2020
 Model cerere pentru acordare burse de ajutor social Anexa 7
 Regulament pentru depunerea dosarelor / cererilor de bursă
 Platforma pentru depunerea dosarelor / cererilor de burse

 

ACCOMODATION

Regulament cadru cazare 2021–2022

Tabel cereri cazare 2021-2022

 Subvenții cazare / condiții
 Cerere subvenție individuală cazare
 OUG 73-2004 / Subvenții cazare
 Ierarhizari
 Situația studenților cazați în căminele studențești.
 Informații despre cazare și Regulament
 Regulament cadru cazare 2019–2020
 2021_02_15_HCA_1503 privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare semestrul II 2020-2021
 2021_02_15_HCA_1504 privind acoperirea diferenței regiei de cămin pentru cazarea studenților bursieri ai statului roman

 

MISCELLANIA

 Adresa CFR referitoare la condițiile de acordare a gratuității de transport și verificarea studenților
 Regulament activitate profesionala
 Cerere returnare taxă în urma glisării la buget

 Cerere glisare de la buget la taxă
 Fișele disciplinelor 2019-2020
 Identitate vizuală video / logo
 Traiectoria școlară
 Programare echipamente Cinematografie și Media
 Biroul pentru studenți cu dizabilități
 Acord de Practica
 Conventie cadru
 Fisa de evaluare (de catre responsabil)
 Fisa individuala de prezenta
 Raport de Evaluare a Studentului

 

RULES / REGULATIONS

 Cerere înscriere examen finalizare studii – LICENȚĂ
 Cerere înscriere examen finalizare studii – MASTER
 Declarație Licență ANEXA 3
 Declarație Disertație ANEXA 3
 Fișă de înscriere
 Informații despre taxe
 Regulament activitate profesională (ECTS)
 Anexa 6 Regulament ECTS
 Regulament finalizare studii UBB

 

PC ACQUISITION FUNDING

 Tabel final
 Decizie ajutor calculatoare 2020
 Propuneri ajutor computer
 Centralizator cereri PC

 

ERASMUS

 Anexa 1 / Decizie echivalare discipline
 Anexa 2 EN / Learning Agreement
 Anexa 2 RO / Contract de studii
 Anexa 3 EN / Transcript of Records
 Anexa 3 RO / Situatia Scolara
 Anexa 4 / Cerere de mobilitate
 Anexa 5 / Cerere de mobilitate (valabila in cadrul UBB)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

FINAL EXAMINATION

 Regulament de finalizare a studiilor 2020 – 2021
 Regulament COVID de finalizare a studiilor 2020 – 2021
 Tematicile propuse pentru lucrările de licență și disertație, pentru anul univ. 2020/2021 (Departamentul Maghiar de Teatru) Szakdolgozat-tematikák, 2020-2021, Magyar Színházi Intézet
 Tematica pentru examenul de finalizare / în atenția studenților anului III – Departamentul de Teatru
 Certificat lingvistic

 

SCHOLARSHIPS

REGULAMENT BURSE 2021-2022

 Calendarul de acordare a burselor / sem II 2020-2021
 Cerere pentru bursă (de completat înainte de a intra în aplicație)
 Declarație bursă
 Regulament burse studenți 2020-2021
 Regulament burse speciale pentru activitatea stiintifica Anexa 5
 Regulament burse speciale pentru activitatea cultural artistica Anexa 6
 Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica 2019–2020
 Model cerere bursa speciala cultural artistică 2019–2020
 Model cerere pentru acordare burse de ajutor social Anexa 7
 Regulament pentru depunerea dosarelor / cererilor de bursă
 Platforma pentru depunerea dosarelor / cererilor de burse

 

ACCOMODATION

Regulament cadru cazare 2021–2022

Tabel cereri cazare 2021-2022

 Subvenții cazare / condiții
 Cerere subvenție individuală cazare
 OUG 73-2004 / Subvenții cazare
 Ierarhizari
 Situația studenților cazați în căminele studențești.
 Informații despre cazare și Regulament
 Regulament cadru cazare 2019–2020
 2021_02_15_HCA_1503 privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare semestrul II 2020-2021
 2021_02_15_HCA_1504 privind acoperirea diferenței regiei de cămin pentru cazarea studenților bursieri ai statului roman

 

MISCELLANIA

 Adresa CFR referitoare la condițiile de acordare a gratuității de transport și verificarea studenților
 Regulament activitate profesionala
 Cerere returnare taxă în urma glisării la buget

 Cerere glisare de la buget la taxă
 Fișele disciplinelor 2019-2020
 Identitate vizuală video / logo
 Traiectoria școlară
 Programare echipamente Cinematografie și Media
 Biroul pentru studenți cu dizabilități
 Acord de Practica
 Conventie cadru
 Fisa de evaluare (de catre responsabil)
 Fisa individuala de prezenta
 Raport de Evaluare a Studentului

 

RULES / REGULATIONS

 Cerere înscriere examen finalizare studii – LICENȚĂ
 Cerere înscriere examen finalizare studii – MASTER
 Declarație Licență ANEXA 3
 Declarație Disertație ANEXA 3
 Fișă de înscriere
 Informații despre taxe
 Regulament activitate profesională (ECTS)
 Anexa 6 Regulament ECTS
 Regulament finalizare studii UBB