Alapképzés: Filmművészet, Fotóművészet, Média

Színház és Film Kar

Magyar Film és Média Intézet Alapképzés (BA)

Szak: Filmművészet, fotoművészet, média (3 év)

 

Szakosodási lehetőségek:

 • Film és tévés rendezés
 • Film- és televízió operatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

* A Filmművészet, fotoművészet, média szakos hallgatók a képzés második évétől három szakirány közül választanak. Abban az esetben, ha az adott szakirányra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, az elosztás az első tanévben elért tanulmányi átlag alapján történik. (Lásd a Filmművészet, fotoművészet, média szak szakosodási irányaira vonatkozó rangsorolási szabályzatot a Színház és Film Kar weboldalán).

 

 

Felvételi kritériumok (érettségi bizonyítvánnyal vagy alapképzéses oklevéllel rendelkezők esetében):

Első szakasz (kizáró jellegű):

 

A beiratkozás élőben a felvételi bizottság jelenétében történik(Farkas/Kogălniceanu utca 4. szám). A felvételiző a saját alkotásaiból álló portfóliót állít össze, amely fotós vagy filmes munkáit mutatja be.

A portfólió tartalmát a jelölt az online vizsga keretében ismerteti. A portfólió tartalmazhat:

 • Egy maximum 3 perces audiovizuális alkotást HD formátumban, vagy
 • Egy legfeljebb 10 – fekete-fehér vagy színes fényképből álló – sorozatot, maximum két választott téma alapján jpg. formátumban (min. 1280×720 pixel felbontásban)

 

 

A felvételizők meghallgatása egyénileg történik. A jelentkező az első szakasz után átmenő vagy elutasított minősítést kap. A második szakaszban való részvétel feltétele az első forduló átmenő minősítéssel való teljesítése. Az eredmények a forduló végén a kari honlapon válnak elérhetővé.

Értékelési szempontok:

 

 • A jelölt érdeklődése az audiovizuális műfajok iránt;
 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A portfólió megfelel a szakterület követelményeinek;
 • A jelölt helyesen használja az audiovizuális szakterülethez kapcsolódó fogalmakat és elméletet;
 • A portfólióban szereplő anyagok koncepcióját a felvételiző megfelelően

 

 

Megjegyzés: Azon jelentkezők, akik a Magyar Film és Média Intézet fotópályázatán első helyezést érnek el, a Filmművészet, fotoművészet, média szak felvételijének első szakaszában automatikusan átmenő osztályzatot kapnak. Ebben az esetben a nyertes oklevél vagy igazolás bemutatása kötelező.

 

Második szakasz:

 

A második szakasz a megadott címlista alapján történő film-, illetve festmény-elemzésből áll.

 

 • Első forduló: a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése – a végső jegy 50%-a
 • Második forduló: festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – a végső jegy 50%-a

A felvételiző a választott tételekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfia, illetve bibliográfia ismerete.

Az első és második forduló értékelése a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve).

 

 

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

A második szakasz értékelési szempontjai:

 

 • A felvételiző az elemzett anyagot (festmény/film) irányzat, műfaj, stílus és korszak szempontjából helyesen határozza meg;
 • Helyesen nevezi meg az elemzett mű (festmény/film) szerzőjét és tárgyát;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott festményre és a filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • A bemutatott alkotások elemzése során az esztétikai/narratív kifejezések terminológiája megfelelő;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

A végső jegy a második szakasz két fordulójában elért osztályzatok átlaga.

 

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

 • A második szakasz első fordulójának jegye (a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése)
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • Az érettségi vizsga, illetve
 • A felsőfokú oklevél átlageredménye alapján történik

A felvételire való felkészülés során a jelentkező az alábbi kötelező filmográfiát és ajánlott bibliográfiát tanulmányozza:

FILMOGRÁFIA:

 1. Moartea domului Lăzărescu (rendező: Cristi Puiu, 2005)
 2. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendező: Cristian Mungiu, 2007)

 

 

 1. Pulp Fiction (rendező: Quentin Tarantino, 1994)
 2. American History X (rendező: Tony Kaye, 1998)
 3. L’Eclisse (rendező: Michelangelo Antonioni, 1962)
 4. The Shawshank Redemption (rendező: Frank Darabont, 1994)
 5. Otto e mezzo (rendező: Federico Fellini, 1964)
 6. Parasite (rendező: Bong Joon Ho, 2019)
 7. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendező: Reisz Gábor, 2014)
 8. Bibliothéque Pascal (rendező: Hajdú Szabolcs 2010)

 

AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA:

 1. Tokaji András: Fényképezés a szabadban, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977;
 2. Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982;
 3. Szabó Gábor: Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo kiadó, 2002;
 4. Beke László: Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010;
 5. Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest, Palatinus,

 

MEGJEGYZÉS: A felvételi vizsga esetében fellebbezés kizárólag annak lebonyolítására vonatkozóan történhet.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

 

Felvételi első szakasz időbeosztása (alapképzés)

Felvételi első szakasz időbeosztása (alapképzés)

Július 10. – 13. Felvételi beiratkozás

Július 15. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 17.18. Első vizsgaforduló (kizáró jellegű)*

Július 19.20. Második vizsgaforduló

Július 25. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Július 26. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14:00 óráig)

Július 27. A végleges listák kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

* A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra

 

A felvételi őszi fordulójának időbeosztása (alapképzés)

Szeptember 4. – 6. Felvételi beiratkozás

Szeptember 7. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 11. I. forduló (kizáró jellegű)

Szeptember 12. II. forduló

Szeptember 13. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Szeptember 14. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14.00 óráig)

Szeptember 15 A végleges listák kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Kapcsolat: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Érettségi oklevél/bizonyítvány és annak törzslapja (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldal)
 • Születési anyakönyvi kivonat (az eredeti dokumentum mindkét oldala szkennelve)
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében). Az új típusú elektronikus személyigazolvány mindkét oldala
 • Tipizált orvosi igazolás (min. 1. hónapig érvényes a beiratkozás pillanatában)
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok, abban az esetben, ha a befizetés nem online  a felvételi iratkozás felületén történik.
 • (Magyarországon vagy az EU területén szerzett érettségi diploma esetében) A érettségi diploma elismeréséről szoló igazolvány (CNRED intézménye)/ vagy iktatószám a Babeș-Bolyai Tudományegyetem intézményétől (CCI-Nemzetközi Kapcsolatok Központja) mely igazolja az elismerési folyamat bejegyzését.Magyarországon érettségizett/vagy alapképzéssel rendelkező jelentkezők számára az oklevél honosítás elindítása INFÓK ITT
 • A magyarországi érettségi diploma jegyeinek honosítása a romániai oktatási rendszernek megfelelően (elisabeta.kozma@ubbcluj.ro)

 

Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dosszié elkészítésekor fizethető online)

eljárási díj: 3o lej

beiratkozás és felvételi díj az  I. fordulóra: 2oo lej

II. forduló felvételi díj: 2oo lej * a második vizsgaforduló díját csak a második vizsgafordulóra továbbjutott jelölteknek kell befizetniük

A befizetett díjakat nem térítjük vissza!

(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)


TANDÍJAK

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET ÉS MÉDIA SZAK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

BEISKOLÁZÁSI HELYEK – SZEPTEMBER

SZÁLLÁS A FELKÉSZÍTŐK ÉS A FELVÉTELIK IDEJÉRE 

Mesterképzés (MA) - Rövidfilmes mesteri program

Színház és Film Kar

Magyar Film és Média Intézet

Szak: Rövidfilmes mesteri program (MA)

 

A szakirányú képzés leírása:

 

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a rövidfilm- készítés iránt, és van alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalata.

 

A két éves, azaz négy szemeszteres tanulmányi időszak alatt a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a játékfilm- készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

 

Felvételi tudnivalók

 

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

 

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

Júliusi felvételi időbeosztása:

Július 10. – 13. Felvételi beiratkozás

Július 15. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 18. Vizsga interjú 

Július 25. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Július 26. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig)

Július 27. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptemberi felvételi időbeosztása:

Szeptember 4. – 6. Felvételi beiratkozás

Szeptember 7. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 12. Vizsga interjú

Szeptember 13. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Szeptember 14. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig

Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján/hirdetőtáblán)

Kapcsolat: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă)
 • Államvizsga/licenc oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diplomă)
 • Születési anyakönyvi kivonat (az eredeti dokumentum mindkét oldala szkennelve)
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében). Az új típusú elektronikus személyigazolvány mindkét oldala.
 • A felvételin bemutatásra kerülő kutatási terv/esszé.
 • Nyelvvizsgát igazoló dokumentum. A nyelvvizsga-bizonyítványhoz szükséges nyelvvizsga szervezői: Centrul Alpha – str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca. További információk: 0264434164, e-mail: alpha.ubbcluj@gmail.com.Centrul Lingua – str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 110, Cluj-Napoca. További információk: 0754863740, e-mail: centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro.
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok abban az esetben, ha a befizetés nem online, a beiratkozással egyidőben történik.

Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dosszié elkészítésekor online fizethető)

 • eljárási díj: 3o lej
 • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej
 • A befizetett díjakat nem térítjük vissza!(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)

TANDÍJAK

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – Rövidfilmes mesteri program

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGA

BEISKOLÁZÁSI HELYEK SZEPTEMBER

SZÁLLÁS A FELKÉSZÍTŐK ÉS A FELVÉTELIK IDEJÉRE 

[:]