Rodica Mocan

[:ro]


Rodica Mocan este profesor universitar la Departamentul Cinematografie și Media, fiind specializată în media digitală și noile arte media. Are un doctorat în Sociologie (2005), cu o focalizare asupra noilor metode de e-learning și un doctorat în Teatru și Artele Spectacolului (2016), despre performance-uri interactive și artă digitală. A obținut abilitarea în Domeniul Cinematografie și Media și este membru în Școala Doctorală de Teatru și Film.

Interesele sale actuale de cercetare sunt focalizate pe impactul tehnologiilor digitale asupra diferitelor aspecte ale vieții, în special în domeniul artelor digitale interactive și al genurilor artistice emergente care folosesc noile tehnologii. Publicațiile sale includ: eLearning – O perspectivă sociologică (Risoprint, 2007), Genuri emergente media – Documentarul New Media (Risoprint, 2013) și Paradigme critice în performance-ul digital interactiv (Cluj University Press, 2017), precum și alte articole academice.

A acreditat și coordonează programul de master Digital Interactive Arts și coordonează doctoranzi în domeniul cinematografie și media.

Predă cursuri de:

Digital Interactive Performance (master)

New Media Documentary (master)

Noile Arte în Epoca Digitală (doctorat)

 

Links:

https://ubbcluj.academia.edu/rodicamocan

https://orcid.org/0000-0003-1633-4091

[:hu]

dr. habil. Rodica Mocan egyetemi tanár

Képviselő, Román Film és Média Intézet

rodica.mocan@ubbcluj.ro

[:]