Liviu Malița

[:ro]

LIVIU MALIȚA. Istoric și critic literar și teatral, este profesor doctor la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Aria sa de interes include istoria literaturii și a teatrului european și românesc, sociologia, istoria mentalităților și teoria artei. A publicat ca autor unic sau a coordonat mai multe volume despre fenomenul cenzurii în perioada comunistă.

Predă cursuri de teoria dramei, psihanaliză teatrală și de estetica teatrului. A făcut parte din gruparea revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”.

Volume publicate: Spațiul teatral. O privire sintetică (2013); Extremele artei (2010); Paradoxuri ale esteticii (2009); Teatrul românesc sub cenzura comunistă (2009); Nicolae Breban.Monografie, antologie comentată, receptare critică (2001); Alt Rebreanu (2000), Eu,scriitorul. Condiția omului de litere din Ardeal între cele două războaie (1997).

Volume coordonate: Volumul V, „Imaginarul și patrimoniul artistic românesc” al Enciclopediei imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice, coordonator general Corin Braga; Viața teatrală în și după comunism (2006);

Volume editate: Ceaușescu, critic literar, ediție, studiu introductiv şi note de Liviu Malița (2007); Cenzura în teatru. Documente. 1948 – 1989 (2006); Ludovica Rebreanu, „Adio până la a doua Venire. Epistolar matern”, ediție îngrijită, prefațăși note de Liviu Malița (1998).

Este co-autor al mai multor volume colective și a colaborat la Dicționarul Scriitorilor Români (coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 2002). Publică studii în reviste culturale și de specialitate.

A obținut premiul Universității Babeș-Bolyai din Cluj pentru Cercetare de excelență (2006, 2008, 2009); Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, pentru critică și istorie literară (2007); Premiul „Ion Negoițescu” pentru critică literară al Fundației Culturale „Apostrof” (1999).

[:hu]

dr. Liviu MALIȚA egyetemi tanár

Dékán

liviu.malita@ubbcluj.ro

[:]