Laura Pavel Teutișan

[:ro]

Doctorat în domeniul Filologie, la Universitatea Babeş-Bolyai, cu o teză de teoria dramei, axată asupra dramaturgiei lui Eugène Ionesco

A obţinut, în 2013, abilitarea în Teatru şi artele spectacolului (Arte şi ştiinţe umaniste)

Începând cu 2014, este Director al Şcolii Doctorale de Teatru şi Film a Universităţii Babeş-Bolyai.

 

Cercetează în domeniile:

Teoria și estetica teatrului, Istoria teatrului, Estetică şi teorie literară,  Antropologie teatrală, Performance Theory, Studii culturale interdisciplinare (despre teatralitate, literaritate, vizualitate)

 

Printre publicațiile sale se numără:

Antimemoriile lui GrobeiEseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997; ediţia a II-a revăzută şi adăugită: Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004; Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002; Ficţiune şi teatralitate, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003; Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007; Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press, 2011; Teatru şi identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012;Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, Roma, Aracne Editrice, 2016; în curs de apariţie, în 2021: Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii.

 

Cursuri predate:

Teatru şi modernitate

Antropologie teatrală

Performance Theory/Teoria fenomenului performance

Studii culturale în film şi arte performative

Metodologia cercetării în artele performative. Strategii de interpretare

 

Link către CV-ul complet în format .pdf, sau website (dacă e cazul):

https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Pavel

[:hu]

dr. Laura Pavel Teutișan egyetemi tanár

Intézetvezető, Színház és Film doktori iskola

laura.teutisan@ubbcluj.ro

[:]