[:ro]

DISCIPLINE COMUNE: Actorie, Teatrologie, licență 

 

Semestrul 1

 

Istoria teatrului universal şi maghiar

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului universal este familiarizarea cu și cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada antică, evul mediu, și perioada renașterii  prin contextul social, cultural și estetic, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului maghiar este cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada iluminismului, a epocii romantice și a modernismului în contextul social, cultural și estetic maghiar, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european.

 

Teoria dramei

 

Familiarizarea, pe parcursul semestrului, cu genuri precum tragedia, drama, problem play, comedia, farsele. Punem un accent deosebit pe înțelegerea tragediei și a modului în care tragedia poate fi jucată astăzi. 

 


 

Semestrul 2

 

Istoria teatrului universal şi maghiar

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului universal este familiarizarea cu și cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada antică, evul mediu, și perioada renașterii  prin contextul social, cultural și estetic, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului maghiar este cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada iluminismului, a epocii romantice și a modernismului în contextul social, cultural și estetic maghiar, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european.

 

Teoria dramei 

 

noțiunea de epică, drama modernă și criza ei, turnurile marilor structuri dramatice ale secolului XX. Teatrul post-dramatic.

 


 

Semestrul 3 

 

Analiza textului dramatic

 

Posibilitățile analizei textului dramatic 

Piesa ca text scenic  

Trei surori, ca text scris pentru scenă (exemplificare) 

 


 

Semestrul 4

 

Istoria teatrului universal și românesc

 

Cunoașterea celor mai importante evenimente si epoci ale istoriei teatrului si a dramaturgiei, a specificului curentelor in parte si a dezvoltării instituționale a teatrului 

Teatrul  in  istorie.  Legătura  dintre  societate  si  teatru,  dintre  curente teatrale si dramaturgie. Analiza pieselor/spectacolelor diferitelor epoci 

 


 

Semestrul 5

 

Poetici regizorale

 

Cunoașterea istorica a poeticilor regizorale de la apariția teatrului regizoral modern la teatrul regizoral contemporan. Analiza curentelor, școlilor, stilurilor, formelor regizorale 

Cunoașterea  activității  artistice  a  regizorilor  care  au  avut  un  efect deosebit asupra dezvoltării teatrului. Paradigme teatrale principale. 

 

Estetica teatrului

 

Materia acestui semestru cuprinde asumarea câtorva – nu în totalitate! – dintre marile concepte ale teatrului contemporan din punct de vedre teoretic, scenic și performativ. 

Un nume „mai adecvat” al cursului ar fi „estetici teatrale” deoarece în teatrul contemporan nu avem de-a face doar cu o singură paradigmă sau estetică. 

În acest semestru nu ne vom ocupa nici cu textul în sine, nici cu conceptul de limbaj scenic, vom face doar eventuale referiri la ele, dacă va fi cazul, deoarece, în cadrul altor cursuri ne-am ocupat deja cu aceste aspecte. 

Vom lucra la curs cu metoda învățării frontale, a lucrului în grup, respectiv pregătire la domiciliu și analiza opiniilor reciproce și individuale. 

 

Istoria și teoria dansului scenic

 

Stăpânirea conceptelor de bază în domeniul istoriei și al teoriei dansului scenic. 

Dezvoltarea capacității de orientare în domeniul dansului contemporan. · Dezvoltarea tehnicilor de analiza spectacolelor de dans. 

 


 

Semestrul 1

 

Poetici regizorale

 

Cunoașterea istorica a poeticilor regizorale de la apariția teatrului regizoral modern la teatrul regizoral contemporan. Analiza curentelor, școlilor, stilurilor, formelor regizorale 

Cunoașterea  activității  artistice  a  regizorilor  care  au  avut  un  efect deosebit asupra dezvoltării teatrului. Paradigme teatrale principale. 

 

Estetica teatrului

 

Materia acestui semestru cuprinde asumarea câtorva – nu în totalitate! – dintre marile concepte ale teatrului contemporan din punct de vedre teoretic, scenic și performativ. 

Un nume „mai adecvat” al cursului ar fi „estetici teatrale” deoarece în teatrul contemporan nu avem de-a face doar cu o singură paradigmă sau estetică. 

În acest semestru nu ne vom ocupa nici cu textul în sine, nici cu conceptul de limbaj scenic, vom face doar eventuale referiri la ele, dacă va fi cazul, deoarece, în cadrul altor cursuri ne-am ocupat deja cu aceste aspecte. 

Vom lucra la curs cu metoda învățării frontale, a lucrului în grup, respectiv pregătire la domiciliu și analiza opiniilor reciproce și individuale. 

Marile teme ale semestrului sunt prezența și corporalizarea 

 


ACTORIE, licență 

 

Cursurile pentru șase semestre

 

Educația expresiei vocale 

 

-construirea și dezvoltarea unui registru de canto și de vorbire-dezvoltarea competențelor existente 

-aprofundarea unei tehnici de respirație corecte-aprofundarea unor cunoștințe de bază de teoria muzicii-producerea corectă a sunetului în procesul vorbirii și a cântării-dezvoltarea rezultatelor atinse 

 

Exprimare corporală și dans scenic

Studierea gesturilor în situații dramatice, în cadrul unui curs. Crearea de situații dramatice scrise sau care vor fi scrise pe parcursul repetițiilor, redarea acestora prin instrumente verbale și nonverbale, pe parcursul cărora o importanță majoră are prezență fizică. Studierea rolului de modificare a intelectului și de lărgire a înțelesului, folosirea mișcării fizice ca un mise-en-scene. 

 

Educația expresiei corporale și dans scenic

 

Să prezinte posibilitățile dezvoltării unor mișcări cu valoare de dans 

Unul dintre obiectivele cursului este de a introduce metode care dezvoltă plasticitatea corporală și care poate fi folosit pentru a spori calitatea oricărei mișcări și a o transforma într-un dans. De asemenea, este important să experimentarea faptului că dansul de scenă nu este o formă fixă de stăpânit, ci o formă pe care actorul o creează, o editează și o variază în cursul muncii sale, după cum necesită procesul creativ. Exercițiile încurajează o relație flexibilă cu materialele de mișcare, dar și precizia. 

 

Educația expresiei vocii cântate

 

Vocalize diferențiate folosite ca metode auxiliare însușirea viitoarelor roluri cântate. 

Identificarea tehnicilor proprii de cânt, alegerea unui repertoriu potrivit. 

 

Educația expresiei vocii cântate (dezvoltarea cunoștințelor stilistice muzicale)

 

Cultură muzicală elementară și implementarea acesteia în practica muzicală, ocazional având contribuții individuale creative. 

Însușirea unui anumit rol muzical cântat la nivel superior într-o operă-operetă, musical. 

 

Educația expresiei vocale

 

Construirea și dezvoltarea tehnicii de canto. 

Construirea și dezvoltarea tehnicii de vorbire scenice 

  • însușirea tehnicii de respirație corespunzătoare 

– însușirea poziției corporale corespunzătoare 

– cunoașterea teoriei muzicale de bază 

– instruirea corectă a tehnicii canto 

– conștientizarea și eliberarea vorbirii naturale și individuale 

– însușirea vorbirii audibile și inteligibile și în condițiile efortului fizic susținut și a atenției distributive 

– învățarea și prezentarea unui repertoriu propriu 

 


SEMESTRUL 1

 

 

Istoria teatrului universal şi maghiar

 

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului universal este familiarizarea cu și cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada antică, evul mediu, și perioada renașterii  prin contextul social, cultural și estetic, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului maghiar este cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada iluminismului, a epocii romantice și a modernismului în contextul social, cultural și estetic maghiar, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european.

 

Limbaj teatral nonverbal

 

– locul actorului în procesul scenic – dezvoltarea sistemului psihic al actorului – crearea și folosirea energiei actorului – dezvoltarea autoexprimării – conștientizarea proceselor psihice în procesul scenic 

– amplificarea puterii de exprimare corporală – construirea unor procese metacomunicative – conștientizarea și folosirea energiilor corporale în procesul scenic 

 

Improvizaţie scenică

 

Dezvoltarea capacității de improvizare. Dezvoltarea spontaneității. Dezvoltarea fanteziei și a creativității, dezvoltarea atenției distributive şi a capacității de conștientizare de corp. 

 


 

SEMESTRUL 2 

 

 

Istoria teatrului universal şi maghiar

 

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului universal este familiarizarea cu și cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada antică, evul mediu, și perioada renașterii  prin contextul social, cultural și estetic, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european

Obiectivul general a disciplinei istoria teatrului maghiar este cunoașterea artei dramatice și a teatrului din perioada iluminismului, a epocii romantice și a modernismului în contextul social, cultural și estetic maghiar, văzută în contextul larg al istoriei teatrului european.

 

Semestrul 3

 

 

Mască și caracter

 

Interpretarea de caractere dramatice complexe. Analiza, înțelegerea și interpretarea caracterului ca o mască, pe baza textelor scrise. Descoperirea prin exerciții a motivațiilor intelectuale și sentimentale ale caracterelor, observarea modului în care aceste caractere își schimbă senzația și poziția corporală, și pe baza acestora interpretarea caracterului în sine, pe urmă în interacțiune.   

 

Teatru stradal

 

Dezvoltarea curajului actorului și a abilităților de acțiune 

Dezvoltarea inteligenței actoricești 

Consolidarea capacității profesionale 

Scopul principal al cursului este de a familiariza studenții cu diferite forme de teatru create în spații deschise, precum și de a le dezvolta și nuanța abilitățile de bază, cum ar fi: improvizația, spontaneitatea, creativitatea, atenția, acuratețea. 

 


Semestrul 4

 

 

Improvizaţie scenică 

 

Scopul cursului este ca participanții să găsească aspectele, elementele, „mânerele artistice” care ajută și desfășoară creativitatea lor de actorie în timpul exercițiilor de improvizație. În cursuri, participanții vor experimenta aspecte definite de diferite tehnici de improvizație. Libertatea de improvizație îi oferă studentului reguli și cadre, prin care munca lui scenică devine mult mai profundă și mai puternică. 

 

Arta actorului: Elaborarea personajului teatral

 

Selectarea și utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor de bază caracteristice artei actorului.  

Elaborarea și interpretarea adecvată a rolului (personajul dramatic) folosind abilitatea de gândire scenică și abilitățile creative.  

Utilizarea expresivității și a elementelor corpului în structura rolului.  

Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în structura rolului  

Identificarea și interpretarea datelor legate de contextul sociocultural legat de rol. 

 

Arta actorului de păpuși și marionete, opțional 

 

Arta actorului de păpuși și marionete este o alternativă a educației actoricești, astfel ea întregește într-un mod specific acest proces. 

– însușirea cunoștințelor de mânuire a păpușilor 

– însușirea limbajului teatrului de păpuși și a modului de gândire specific păpușăresc 

– însușirea tehnicilor de confecționare a păpușilor 

– dezvoltarea cunoștințelor legate de literatura pentru copii 

– practica artei actorului și a artei actorului de păpuși și marionete în fața publicului de copii 

 

Improvizație coreografică

 

Dezvoltarea inteligenței actoricești 

Consolidarea capacității profesionale 

Introducerea posibilităților de a dezvolta o mișcare cu valoare de dans 

Unul dintre obiectivele cursului este de a introduce abordări care dezvoltă plasticitatea corpului și care poate fi folosit pentru a spori calitatea oricărei mișcări și a o transforma într-un dans. De asemenea, este important să experimentați că dansul de scenă nu este o formă fixă de stăpânit, ci o formă pe care actorul o creează, o editează și o variază în cursul muncii sale, după cum necesită procesul creativ. Exercițiile încurajează o relație flexibilă cu materialele de mișcare, dar și precizia. 

 


 

Semestrul 5

Pregătirea spectacolului de musical, opțional 

 

Studierea genului de musical, familiarizarea cu tipurile de musical și studierea posibilităților de interpretare peste nivel mediu 

Însușirea la nivel superior al rolului desemnat prin adăugarea unui caracter personal interpretativ pregătit și în perspectiva participării cu succes la un casting viitor. 

 

Arta actorului de film

 

Disciplina este o introducere în tehnicile de performanță utilizate cel mai frecvent în filmul contemporan. Lucrul constă din diverse exerciții pentru a ajuta studenţii în capacitatea lor de a accesa calitățile lor fizice, emoționale și intelectuale unice și de a se dedica selectiv în personajele pe care le creează. 

 

Teatru psihologic 

 

Să învețe specificul actoriei, să aprofundeze cunoștințele dobândite până acum.

Stăpânirea actului psihologic – Stăpânirea tehnicilor specifice de actorie.

 


 

 

Semestrul 6 

 

Tehnici și metode în arta actorului 

 

– realizarea prezenței creative necesare experimentelor teatrale 

– dezvoltarea continuă a metodelor deja acumulate 

– dezvoltarea necontenită a viziunii personale 

– fortificare conștiinței și a conștiinciozității 

– cutarea, dezvoltarea și conștientizarea stilului personal, propriu, original 

 

Metodologia cercetării 

 

Descoperirea și extinderea mijloacelor de exprimare fizică ale actorului 

Scopul cursului este ca elevii să învețe să își disemineze propriile meșteșuguri și experiențe în cadrul unei lucrări științifice, ilustrând abordarea teoretică cu diferite procese de lucru. 

De asemenea, își propune să le ofere ajutor practic în redactarea disertației, în timp ce le învață, de asemenea, așteptările de etică academică și integritate. 

În același timp, subiectul este o sinteză teoretic-analitică a subiectelor din ultimele 5 semestre. 

 


 

TEATROLOGIE – LICENȚĂ

 

Semestrul 1

 

Mijloace de comunicare audiovizuală

 

Dobândirea cunoștințelor debază legate de domeniul comunicării în masă și comunicării audiovizuale.  

Cursul își propune să ofere o perspectivă de bază asupra conceptelor de bază, domeniilor și fenomenelor științei comunicării. Cursul își propune să ofere o perspectivă de bază asupra conceptelor de bază, domeniilor, fenomenelor comunicării audiovizuale și comunicării în masă. 

 

Teatrologie

 

Lectura şi interpretarea scriiturii dramatice pe baza tradiţiei Dramaturgiei Hamburgiene 

Teatrul se raportează la scriitura dramatică ca la un text interpretabil pe scenă. Din punctul acesta de vedere procesul ermeneutic de înţelegrea textului se produce din punctul de vedere al praxisului teatral. Interpretarea textului teatral înseamnă posibilitatea interpretării scenice a ficţiunii (Patrice Pavis), deci transferarea lui în realitatea concretă şi prezentă a scenei.  Bazele acestei atitudini ermenutice au fost puse de Gotthold Ephraim Lessing într-o colecţie de eseuri publicate în revista Dramaturgia Hamburgiană. Cursul nostru este menit să prezinte ideea de „teatru public” şi consecinţele acestei viziuni în interpretarea textuuli dramatic. Semestrul acesta ne vom ocupa de lectura realist-psihologică a textului dramatic.   

 

Analiza spectacolului

 

Scopul cursului este de a învăța și de a pune în practică metodologiile de analiză a spectacolului. Prin intermediul spectacolelor care utilizează diferite concepte teatrale și limbaj teatral, studenții vor învăța despre diferite perspective, aspecte analitice, vor exersa analiza spectacolelor, își vor dezvolta sensibilitatea la probleme, vor dobândi abilități de bază pentru dezbateri și, în semestrul al doilea, abilități critice de bază. Cursul va include atât o explorare a teatrului mondial, cât și o analiză a spectacolelor din Ungaria și Transilvania, cu un accent deosebit pe valorile teatrale mai puțin vizibile, precum și o conștientizare a gândirii critice.

Diferitele tendințe și concepte teatrale vor fi interpretate în funcție de problematică (teatru civic, realism psihologic, teatru aplicat, teatru angajat social, documentarism, teatru post-dramatic, teatru al trecutului, teatru al grupurilor marginalizate etc.). Ne vom uita la actorie, la tipurile de construcții teatrale, la scenografie. Ne uităm la teatrul mondial și suntem atenți la spectacolele locale. În acest semestru am explorat genurile de teatru contemporan, teatru participativ, realism psihologic, teatru de iluzionism civil, teatru post-dramatic și teatru regizoral, precum și pe unii dintre artiștii lor, prin intermediul înregistrărilor de spectacole și al analizei în comun a lucrărilor lor în clasă.

 


 

Semestrul 2 

 

Introducere în cultura vizuală 

 

Dobândirea cunoștințelor de bază legate de cultura vizuală și comunicarea vizuală. 

Cursul își propune să ofere o perspectivă de bază asupra conceptelor de bază în domeniile și fenomenele platformelor de internet și a comunicării în masă. 

 

Managementul proiectelor teatrale

 

Înțelegerea conceptului de management al proiectelor teatrale, a conceptului de scriere de proiecte de finanțare. Înțelegerea abordării bazate pe proiect, dezvoltarea gândirii strategice. Dobândirea cunoștințelor de bază în teoria și practica managementului proiectelor. Dobândirea cunoștințelor de bază în domeniul scrierii de proiecte de finanțare. 

 

Dramaturgie in sens german

 

Lectura şi interpretarea scriiturii dramatice pe baza tradiţiei Dramaturgiei Hamburgiene 

Teatrul se raportează la scriitura dramatică ca la untext interpretabil pe scenă. Din punctul acesta de vedere procesul ermeneutic de înţelegrea textului se produce din punctul de vedere al praxisului teatral. Interpretarea textului teatral înseamnă posibilitatea interpretării scenice a ficţiunii (Patrice Pavis), deci transferarea lui în realittea concretă şi prezentă a scenei.  Bazele acestei atitudini ermenutice au fost puse de Gotthold Ephraim Lessing într-o colecţie de eseuri publicate în revista Dramaturgia Hamburgiană. Cursul nostru este menit să prezinte ideea de „teatru public” şi consecinţele acestei viziuni în interpretarea textuuli dramatic. Semestrul acesta ne vom ocupa de două lecturi ale textului dramatic, şi anume lectura lectura brechtiană şi cea absurdă a textului dramatic.    

 

Analiza spectacolului

 

Scopul cursului este de a învăța și de a pune în practică metodologiile de analiză a spectacolului. Prin intermediul spectacolelor care utilizează diferite concepte teatrale și limbaj teatral, studenții vor învăța despre diferite perspective, aspecte analitice, vor exersa analiza spectacolelor, își vor dezvolta sensibilitatea la probleme, vor dobândi abilități de bază pentru dezbateri și, în semestrul al doilea, abilități critice de bază. Cursul va include atât o explorare a teatrului mondial, cât și o analiză a spectacolelor din Ungaria și Transilvania, cu un accent deosebit pe valorile teatrale mai puțin vizibile, precum și o conștientizare a gândirii critice.

Diferitele tendințe și concepte teatrale vor fi interpretate în funcție de problematică (teatru civic, realism psihologic, teatru aplicat, teatru angajat social, documentarism, teatru post-dramatic, teatru al trecutului, teatru al grupurilor marginalizate etc.). Ne vom uita la actorie, la tipurile de construcții teatrale, la scenografie. Ne uităm la teatrul mondial și suntem atenți la spectacolele locale. În acest semestru am explorat genurile de teatru contemporan, teatru participativ, realism psihologic, teatru de iluzionism civil, teatru post-dramatic și teatru regizoral, precum și pe unii dintre artiștii lor, prin intermediul înregistrărilor de spectacole și al analizei în comun a lucrărilor lor în clasă.

 

Tipuri de presă 

 

În cadrul cursului și seminarului, vom învăța despre genurile de bază ale presei, care vor fi diferențiate prin cei doi poli de obiectivitate și de opinie, în funcție de care pol se apropie mai mult. Facem un bilanț al criteriilor de gen prin intermediul scrierilor unor reprezentanți de seamă ai fiecărui gen și a unor articole din presa transilvăneană contemporană. Studenții vor fi inițiați în problemele de bază ale eticii presei și vor dobândi un corpus de bază de scriere. În timpul cursului, fiecare student va alege un cotidian sau un portal de știri din Transilvania sau un jurnal de artă pe care îl va urmări pe parcursul semestrului.

În timpul cursului, studenții vor fi implicați într-o discuție de tip atelier despre provocările, trucurile, condițiile prealabile și dilemele etice ale fiecărui gen de presă. De asemenea, vor învăța tehnici de bază de redactare, conceptul de publicitate, diferențele dintre serviciul public și tabloid, vor urmări presa locală din Transilvania și vor cunoaște cele mai importante organe internaționale de interes pentru ei.

 


 

Semestrul 3 

 

Scenaristică

 

Introducerea în teoria şi practica scenariului.  Scrierea unui scenariu pe baza unei nvele clasice. 

Studenţilor de teatrologie poate fi foarte util introducerea în dramaturgia filmică prin studii comparative a structurii dramatice şi cea narativă, specifică filmului. Filmul ca produsul final al artei şi industriei cinematografice a devenit o parte integrantă, organică a expresiei scenice, de la Erwin Piscator până în zilele noastre.  Cursul nostru, pe lângă trecerea în reviste a bezelor teoretice a scenariului, va oferi un studiu comparativ al romanului Fără destin de Imre Kertész cu scenariul filmului omonim (regia: Lajos Koltai), scris de autorul romanului. 

 

Teorii ale performativității teatrale contemporane

 

În analiza spectacolelor, se remarcă adesea faptul că lipsa cunoștințelor teoretice nu permite o discuție informată a spectacolelor, chiar și în cazul participanților cu o cultură a dezbaterii bine dezvoltată. Prin urmare, cursul vă va introduce în problemele performativității contemporane și în alte teorii fundamentale ale artei care formează fundalul necesar pentru analiza și interpretarea performanței. Teorii care constituie punctul de plecare pentru arta contemporană a performance-ului: multe dintre aceste ateliere nu ar fi putut fi create fără un fundal teoretic, astfel încât cunoștințele dobândite în cadrul cursului sunt esențiale nu doar pentru interpretare, ci și pentru “a face” (a crea). Vom examina modul în care noțiunea de “performanță” se unește cu cea de “performativitate” și în ce sens putem vorbi despre “contemporan” în sensul cuvântului, nu doar ca fiind coexistent cu noi, ci ca fiind prezent, actual, ca teatru. În ceea ce privește reprezentările violenței, mă consult în prealabil cu elevii și nu fac obligatorie vizionarea imaginilor.

Vom aborda și cum teoriile contemporane ale performativității înlocuiesc conceptul de teatru redus la spectacol cu o procesualitate pentru autenticitate. Modul în care auto-reflecția devine din ce în ce mai importantă. În sfârșit vom afla cum devine teatralitatea, autenticitatea în reprezentările cotidiene sau chiar mediatice ale teatrului, un concept central în studiile culturale contemporane?

  

Prelucrarea textului spectacolului

 

Titlul (cf: analiza textului unui spectacol) prevestește că acest curs nu se referă doar la teatru. Am ales ca temă a acestui an transcrierile, iar în cadrul acesteia vom explora foarte mult “reciclarea” lui Hamlet. Vom analiza modul în care diferite abordări teatrale pot fi folosite pentru a reface aceeași poveste și viceversa, cum poveștile arhetipale pot fi descoperite în cele mai informale spectacole. Cum îl reinterpretează transcrierile pe Shakespeare, de la ce versiuni ale lui Hamlet pleacă, ce percepții teatrale le caracterizează și care este funcția textului antecedent/referință în transcriere? Pot fi interpretate aceste piese independent de Hamlet? Cum se schimbă rolul textului în teatru de-a lungul istoriei și cum variază capacitatea de utilizare a acestor “meme” de la piesă la piesă/performance la piesă? Scopul seminarului este de a le oferi studenților un sentiment și o înțelegere a ceea ce înseamnă să fii dramaturg, ce sarcini și subatribuții implică acest lucru.

Ce înseamnă să construiești “realitatea” în documentarism? Cum se schimbă raportul dintre document și realitate de la începuturile documentarismului la documentarismul modern? Cum se leagă utilizarea textelor în spectacolele participative de o critică a reprezentării și de o nouă viziune asupra subiectului? De ce se amestecă în spectacolele contemporane limbile asociate cu diferite națiuni? Ce justifică în aceste spectacole un text scenic care contrazice regulile dramaturgiei clasice? Seminar: – studentul poate lucra cu un text scris în versuri cronometrate – elevul poate realiza subtitrări în engleză/română/maghiară pentru un spectacol de teatru – studentul poate traduce o piesă de teatru – studentul poate adapta un text în proză pentru scenă – studentul cunoaște caracteristicile unei piese de teatru pentru copii/un spectacol de păpuși

 


 

Semestrul 4

 

Pedagogia artei

 

Obiectivul general a disciplinei este familiarizare cu programele pedagogice de educație estetică și de dezvoltare personală ale mai multor ramuri de artă (arte plastice, film, muzică, dans și teatru). Prin utilizarea celei mai relevante literaturi de specialitate în limba maghiară și cunoașterea unor programe concrete de pedagogia artei, disciplina oferă cunoștințe privind cele mai importante tendințe, programe și concepte aferente pedagogiei artei și teatrului.

 

Teatru și comunitate

 

Obiectivul general a disciplinei este familiarizarea cu și cunoașterea teatrului bazat pe participare colectivă și a evenimentelor teatrale antecedente care au fost importante din punct de vedere comunitar, precum și a contextelor artistice și sociale ale acestora, a terminologiilor specifice (momente cheie ale comediei antice, ale avantgardei istorice, proiecte contemporane de teatru comunitar).

 

Platforme online şi mass-media electronică

 

Dobândirea cunoștințelor de bază legate de platforme online și domeniul comunicării în masă.   

Cursul își propune să ofere o perspectivă de bază asupra conceptelor de bază în domeniile și fenomenele platformelor de internet și a comunicării în masă. 

 

Introducere în arta actorului 

 

Disciplina vizează o abordare practică a artei teatrului, în special a interpretării scenice, în primul rând pentru studenții, care au studiat această profesie în principal din punct de vedere teoretic în timpul studiilor. – În paralel cu cunoașterea istoriei a artei actorului, a teoriilor și programelor despre aceasta, se urmărește familiarizarea cu tehnicile de bază, metodele și componentele profesiei de actor: se pune accent pe munca actorului bazat pe textul dramatic, și pe aplicarea practică a acestora. Studenții vor fi capabili să identifice metodele, tehnicile sau limbajele unei anumite forme de artă, efort creativ sau profesie și vor putea recunoaște modul în care acestea facilitează munca creativă, crearea de scene și / sau analiza scenică. 

 

Prelucrarea textului spectacolului

 

Titlul (cf: analiza textului unui spectacol) prevestește că acest curs nu se referă doar la teatru. Am ales ca temă a acestui an transcrierile, iar în cadrul acesteia vom explora foarte mult “reciclarea” lui Hamlet. Vom analiza modul în care diferite abordări teatrale pot fi folosite pentru a reface aceeași poveste și viceversa, cum poveștile arhetipale pot fi descoperite în cele mai informale spectacole. Cum îl reinterpretează transcrierile pe Shakespeare, de la ce versiuni ale lui Hamlet pleacă, ce percepții teatrale le caracterizează și care este funcția textului antecedent/referință în transcriere? Pot fi interpretate aceste piese independent de Hamlet? Cum se schimbă rolul textului în teatru de-a lungul istoriei și cum variază capacitatea de utilizare a acestor “meme” de la piesă la piesă/performance la piesă? Scopul seminarului este de a le oferi studenților un sentiment și o înțelegere a ceea ce înseamnă să fii dramaturg, ce sarcini și subatribuții implică acest lucru.

Ce înseamnă să construiești “realitatea” în documentarism? Cum se schimbă raportul dintre document și realitate de la începuturile documentarismului la documentarismul modern? Cum se leagă utilizarea textelor în spectacolele participative de o critică a reprezentării și de o nouă viziune asupra subiectului? De ce se amestecă în spectacolele contemporane limbile asociate cu diferite națiuni? Ce justifică în aceste spectacole un text scenic care contrazice regulile dramaturgiei clasice? Seminar: – studentul poate lucra cu un text scris în versuri cronometrate – elevul poate realiza subtitrări în engleză/română/maghiară pentru un spectacol de teatru – studentul poate traduce o piesă de teatru – studentul poate adapta un text în proză pentru scenă – studentul cunoaște caracteristicile unei piese de teatru pentru copii/un spectacol de păpuși

 

Teoria și practica presei

 

Acest curs este o continuare a cursului de tipuri ​de presă din primul an. Ne vom aprofunda cunoștințele despre provocările contemporane și problemele teoretice care afectează presa, punând un accent deosebit pe genul de “critică teatrală”, care este de o importanță deosebită pentru studenții de la studii teatrale.

Care sunt conceptele de libertate a presei și libertate de exprimare, cu ce schimbări sociale și tehnice se confruntă publicul și presa, care sunt criteriile profesionale (de la obiectivitate la personalism), formale și etice pentru fiecare gen de presă? Vom analiza, de asemenea, presa de teatru de limbă maghiară din Ungaria și Transilvania și viitorul presei și criticii de teatru din Transilvania.

 


 

Semestrul 5

 

Management si Marketing cultural 

 

Cunoasterea de catre studenti a teoriei marketingului, a marketingului cultural, a actantilor sferei culturale din Romania, cu sistemul institutional teatralIncurajarea gandirii critice Fata de practica de marketing teatral, gasirea de noi tendinteCunoasterea de catre studenti a Pietii culturale inconjuratoare si functionarea acestuiaClarificarea terminologiei marke.ng si terminologiei legate de aceasta, analiza acestora in contect cultural/teatralCompararea practicii si teoriei marketing in teatruSchitarea unei strategii marketing propriu la un eveniment teatral. Gandirea critica fata de practica Teatrala existenta 

 

Teoria comunicării

 

Dobândirea cunoștințelor de bază legate de domeniul științelor comunicării. 

Cursul își propune să ofere o perspectivă de bază asupra conceptelor de bază, domeniilor și fenomenelor științei comunicării. 

 

Teoria teatrului în secolul al XX-lea

 

Cursul constituie o introducere în principalele estetici de teatru al secolului XX. 

Baza de pornire pentru noi în construcţia cursului este Antonin Artaud, teoreticianul-profet care a rămas până în zilele noastre un izvor de inspiraţie pentru teoreticienii secolului al XXlea, dar şi contemporani. Prelegerile se axează cu precădere pe turnura performativă a secolului, teoriile lui Richard Schechner, Hans-Thies Lehmann şi Erika Fischer-Lichte.   

 

Sociologia teatrului 

 

În acest curs, pornim de la premisa că teatrul este o instituție socială. Prin urmare, atunci când ne ocupăm de sociologia teatrului, examinăm modul în care teatrul îndeplinește acest rol și ce rol (cât de semnificativ) joacă în societatea actuală, dacă este preocupat de propria sa existență socială. Cum s-a schimbat sensul cuvântului “teatru” de-a lungul secolelor: când a fost important și când mai puțin important, cum s-au schimbat spațiul, clădirea, publicul și funcția sa.

Cursul va introduce participanții la unele aspecte importante ale sociologiei teatrului. Forme istorice de receptare și psihologie creativă, inclusiv interpretări ale spectacolelor din culturi străine; schimbări în spațiul și funcția teatrului; interpretări în schimbare ale teatrului național în spațiu și timp. Cine merge la teatru astăzi, cine este publicul pentru fiecare formă de teatru, ce înseamnă să cercetezi publicul și recepția, sau problema distincției între cultura joasă și cea înaltă; bunul gust ca privilegiu de clasă. Cum din ce în ce mai mulți artiști se confruntă cu faptul că teatrul nu poate fi identificat doar cu performanța și în ce sens arta poate avea un impact social. Ar trebui să luăm în considerare în receptarea noastră practicile potențial toxice care sunt structural inerente procesului creativ? În cele din urmă, se va discuta, de asemenea, despre modul în care teatralitatea și performativitatea, ca termeni (nu identici!) pentru performanța cotidiană a autenticității, devin concepte centrale pentru studiile culturale contemporane și, prin urmare, pentru studiul “realității”.

 


 

Semestrul 6

 

Spectacologie contemporană

 

Prin utilizarea celei mai relevante literaturi de specialitate în limba maghiară, disciplina oferă cunoștințe privind cele mai importante teorii și concepte aferente spectacologiei contemporane. Compară concepte și practici aferente teatrului contemporan cu forme și practice ale teatrului tradițional, cu scopul de a înțelege complexitatea fenomenelor teatrale contemporane. Prezintă conceptele de bază ale esteticii teatrelor contemporane în contextele istoriei teatrului, al culturii vizuale și al teoriilor sociale

 

Elaborarea lucrării de diplomă 

 

Obiectivul general a disciplinei este informarea și familiarizarea studenților cu cele mai importante elemente și reguli de bază ale pregătirii și elaborării tezei (alegerea subiectului, calendarul lucrării, cercetări bibliografice, sistematizarea materialului, cerințele formale și de conținut ale disertației), cu o atenție specială la etică și integritate academică

 

Secretariat literar și PR 

 

Cunoașterea sistemului instituțional și a a structurii instituționale 

Dezvoltarea gândirii critice 

Cunoașterea logisticii teatrale 

Dramaturgia instituțională 

 

Gender studies şi teatru

 

Scopul disciplinei este de a face cunoștință cu relațiile dintre gender/gen biologic și teatru, concentrându-se pe problema definirii identității, explorând diferențele și asemănările dintre cele două categorii. Examinăm legăturile dintre teatru și genul social pe baza operelor dramatice, a studiilor științifice și a altor texte și spectacole. – În plus față de istoria teatrală a genului social / biologic, cursul își propune să arunce o privire mai atentă asupra celor mai relevante lucrări, fenomene și procese legate de acestea și să mapeze efectele și supraviețuirea acestor elemente în cultura teatrală de astăzi. Studenții vor dezvolta abilități critice și analitice în înțelegerea și conectarea evenimentelor istorice teatrale și a influențelor teatrale pe tema genului social / biologic. Asistența în înțelegerea proceselor și explorarea aplicațiilor acestora se realizează prin studii de caz specifice. 

 

Scriitură dramatică contemporană maghiară contemporană 

 

Cunoașterea principalelor direcții ale literaturii dramatice maghiare contemporane din Ungaria și România. 

Cunoașterea punctelor de întâlnire pentru diferite generații și stiluri de dramaturgie, viziuni asupra lumii și spectacole de teatru. 

 


MASTER 

 


SEM.1. 

Producție de teatru 

 

Obiectivul general al cursului este de a învăța detaliile legate de funcționarea și managementul teatrului;

Să învețe despre sistemele și structurile teatrale Să cunoască principiile de funcționare și management Să cunoască structura și funcționarea instituțiilor de patrimoniu teatral

 


SEM.2. 

Producție de teatru 

 

Obiectivul general al cursului este de a învăța detaliile legate de funcționarea și managementul teatrului;

Să învețe despre sistemele și structurile teatrale Să cunoască principiile de funcționare și management Să cunoască structura și funcționarea instituțiilor de patrimoniu teatral

 

Tehnici noi de dezvoltare a jocului actoricesc (opțional)

 


SEM.3. 

Selecțiuni de melodii din musicaluri 

 

Studierea genului de musical, familiarizarea cu tipurile de musical și studierea posibilităților de interpretare peste nivel mediu 

Însușirea la nivel superior al rolului desemnat prin adăugarea unui caracter personal interpretativ pregătit și în perspectiva participării cu succes la un casting viitor. 

 

Managementul teatrului 

 

Obiectivul general al cursului este de a învăța detaliile legate de funcționarea și managementul teatrului;

Să învețe despre sistemele și structurile teatrului, să cunoască principiile de funcționare și management. Să cunoască structura și funcționarea instituțiilor care păstrează memoria teatrală

 


SEM.4. 

Scriitură creativă în artele spectacolului

 

Disciplina combină analiza teoretică a specificităţilor textului dramatic cu exerciţii de scris ale studenţilor. 

Cursul teoretic are drept scop introducerea studenţilor în scrierea textelor specifice artelor spectacolului, cu accent pe natura textului dramatic (conflict, dialog, situaţie dramatică etc.). Cursul fiind continuarea disciplinei din semestrul I., în cazul de faţă vom continua cu studiul adaptării scenice, şi anume tranziţia de la textul narativ la cel dramatic. 

 

Etica și integritatea academică 

 

Obiectivul general al cursului este de a oferi o introducere în bazele eticii teatrale, de presă și academice.

Să cunoască istoria eticii, funcția eticii sacre în lumea laică și să ridice probleme etice

 

Atelier de creație în teatrul independent 

 

[:hu]

KÖZÖS TANTÁRGYAK SZÍNÉSZET ÉS TEATROLÓGIA ALAPKÉPZÉSEN

 

       I.szemeszter 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

 

Drámaelmélet 

 

Ismerkedés a félév során olyan műfajokkal, mint a tragédia, dráma, problémás játék, komédia, paródia. Különös hangsúlyt fektetünk a tragédia megértésére és arra, hogy a tragédia hogyan játszható el napjainkban.

 

             II. Szemeszter

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Drámaelmélet

 

epikusság fogalma, a modern dráma és válsága, a 20. Századi nagy drámai struktúráinak fordulatai. A posztdramatikus színház.

 

 

             III. Szemeszter  

 

Drámai szöveg elemzése

 

A drámai szövegelemzés lehetőségei

A darab mint színpadi szöveg

Három nővér mint színpadra írt szöveg (példa)

 

 

            IV.Szemeszter

 

Az egyetemes és a román színház története 

 

A színház- és drámatörténet legfontosabb eseményeinek és korszakainak, az áramlatok sajátosságainak és a színház intézményi fejlődésének ismerete.

Színház a történelemben.  A társadalom és a színház, a színházi áramlatok és a dramaturgia kapcsolata. Különböző korok színdarabjainak/előadásainak elemzése

 

 

 

            V.Szemeszter 

 

Rendezői poétika

 

A rendezői poétika történeti ismerete a modern rendezői színház kialakulásától a kortárs rendezői színházig. Az áramlatok, iskolák, stílusok, rendezői formák elemzése.

A színház fejlődésére különös hatást gyakorló rendezők művészi munkásságának ismerete. Főbb színházi paradigmák.

 

Színházesztétika

 

A félév témája a kortárs színház néhány – de nem az összes – fő fogalmának feltételezése elméleti, színpadi és performatív szempontból.

A kurzus “megfelelőbb” neve “színházesztétika” lenne, mert a kortárs színházban nem csak egy paradigmával vagy esztétikával van dolgunk.

Ebben a félévben nem fogunk foglalkozni sem magával a szöveggel, sem a színpadi nyelv fogalmával, csak esetleges utalásokat teszünk rájuk, ha szükséges, mert más kurzusokon már foglalkoztunk ezekkel a szempontokkal.

A tanfolyamon a személyes tanulás, a csoportmunka, az otthoni képzés, valamint a kölcsönös és egyéni vélemények elemzése módszerével dolgozunk.

 

A színpadi tánc története és elmélete

 

Alapfogalmak elsajátítása a színpadi tánc története és elmélete terén.

Orientációs készségek fejlesztése a kortárs táncban. – Táncelőadás-elemzési technikák fejlesztése.

 

  1.  Szemeszter 

 

Rendezői poétika 

 

A rendezői poétika történeti ismerete a modern rendezői színház kialakulásától a kortárs rendezői színházig. Az áramlatok, iskolák, stílusok, rendezői formák elemzése.

A színház fejlődésére különös hatást gyakorló rendezők művészi munkásságának ismerete. Főbb színházi paradigmák.

 

 

Színházesztétika 

 

A félév témája a kortárs színház néhány – de nem az összes – fő fogalmának feltételezése elméleti, színpadi és performatív szempontból.

A kurzus “megfelelőbb” neve “színházesztétika” lenne, mert a kortárs színházban nem csak egy paradigmával vagy esztétikával van dolgunk.

Ebben a félévben nem fogunk foglalkozni sem magával a szöveggel, sem a színpadi nyelv fogalmával, csak esetleges utalásokat teszünk rájuk, ha szükséges, mert más kurzusokon már foglalkoztunk ezekkel a szempontokkal.

A tanfolyamon a személyes tanulás, a csoportmunka, az otthoni képzés, valamint a kölcsönös és egyéni vélemények elemzése módszerével dolgozunk. A félév nagy témái: jelenlét és testesülés.

 


Színészet Alapképzés

 

6 Félév tantárgyai

 

Énekkifejezés-oktatás 

 

-éneklési és beszédregiszter építése és fejlesztése -meglévő készségek fejlesztése

-a helyes légzéstechnika elmélyítése – a zeneelméleti alapismeretek elmélyítése – a helyes hangzás előállítása a beszéd és az éneklés során – az elért eredmények fejlesztése.

 

 

Testkifejezés és színpadi tánc 

 

Gesztusok tanulmányozása drámai helyzetekben egy kurzuson. A próbák során megírt vagy megírandó drámai helyzetek megalkotása, azok verbális és nonverbális eszközökkel történő megjelenítése, amely során a fizikai jelenlétnek nagy jelentősége van. Az intellektus módosításának és a jelentés kiszélesítésének szerepének tanulmányozása, a fizikai mozgás mint mise-en-scene felhasználásával.

 

 

Testkifejezés és színpadi tánc oktatása

 

Célja bemutatni a táncértékkel bíró mozgások fejlesztésének lehetőségeit.

A tanfolyam egyik célja, hogy olyan módszereket mutasson be, amelyek fejlesztik a test plaszticitását, és amelyekkel bármilyen mozgás minősége javítható és tánccá alakítható. Fontos megtapasztalni azt is, hogy a színpadi tánc nem egy rögzített, elsajátítandó forma, hanem egy olyan forma, amelyet a színész alkot, szerkeszt és variál a munkája során, ahogyan azt az alkotói folyamat megkívánja. A gyakorlatok a mozgásanyagokkal való rugalmas kapcsolatra ösztönöznek, ugyanakkor a pontosságra is.

 

 

Énekhang-kifejező oktatás 

 

Differenciált énekhangok, amelyeket a jövőbeli énekszerepek tanulásának segédmódszereként használnak.

Saját éneklési technikák azonosítása, megfelelő repertoár kiválasztása.

 

Az énekhang kifejezésének oktatása (zenei stilisztikai ismeretek fejlesztése) (Incze G. Katalin)

 

Elemi zenei kultúra és annak megvalósítása a zenei gyakorlatban, esetenként egyéni kreatív hozzájárulásokkal.

Egy adott zenei szerep magasabb szinten énekelt operában, musicalben való elsajátítása.

 

 

Vokális kifejezőképesség-oktatás 

 

Énektechnika építése és fejlesztése.

A színpadi beszédtechnika felépítése és fejlesztése

– a megfelelő légzéstechnika elsajátítása

– a megfelelő testtartás elsajátítása

– alapvető zeneelméleti ismeretek

– megfelelő éneklési technika gyakorlása

– a természetes és egyéni beszéd tudatosítása és felszabadítása

– a hallható és érthető beszéd elsajátítása, tartós fizikai erőfeszítés és elosztott figyelem mellett

– saját repertoár tanulása és bemutatása

 

 

1.Szemeszter 

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Nonverbális színházi nyelv 

 

– a színész helye a színpadi-szcenikai folyamatban – a színész pszichés rendszerének fejlődése – a színész energiájának megteremtése és felhasználása – az önkifejezés fejlődése – a pszichés folyamatok tudatosítása a szcenikai folyamat során

– a testi kifejezés erejének felerősítése – metakommunikatív folyamatok építése – a testi energiák tudatosítása és használata a színpadi folyamatban

 

 

Színpadi improvizáció 

 

Az improvizációs készségek fejlesztése. A spontaneitás fejlesztése. A fantázia és a kreativitás fejlesztése, az elosztó figyelem és a testtudatosság fejlesztése.

 

 

2.Szemeszter + 3. Szemeszter

 

 

Egyetemes és a magyar színház története

 

Az egyetemes színháztörténet kurzus célja az antik korszak, a középkor és a reneszánsz korszak drámai művészetének és színházának megismerése a társadalmi, kulturális és esztétikai összefüggéseken keresztül, az európai színháztörténet tágabb kontextusában.

A magyar színháztörténet kurzus célja a felvilágosodás, romantika és modernizmus drámai művészetének és színházának megismerése Magyarország társadalmi, kulturális és esztétikai kontextusaiban, az európai színháztörténet tágabb összefüggésében.

 

Maszk és karakter 

 

Összetett drámai karakterek értelmezése. A karakter mint maszk elemzése, megértése és értelmezése írott szövegek alapján. Gyakorlatokon keresztül felfedezni a szereplők értelmi és érzelmi motivációit, megfigyelni, hogyan változtatják ezek a szereplők az érzéseiket és a testhelyzetüket, és ennek alapján értelmezni magát a karaktert, majd interakcióban.

 

Utcaszínház 

 

A színész bátorságának és színészi képességeinek fejlesztése

A színészi intelligencia fejlesztése

A szakmai kapacitás megerősítése

A kurzus fő célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nyitott térben létrehozott színház különböző formáival, valamint fejlesszék és árnyalják alapvető készségeiket, mint például az improvizáció, a spontaneitás, a kreativitás, a figyelem, a pontosság.

 

 

4.Szemeszter

 

Színpadi improvizáció 

 

A kurzus célja, hogy a résztvevők megtalálják azokat a szempontokat, elemeket, “művészi fogásokat”, amelyek segítik és fejlesztik színészi kreativitásukat az improvizációs gyakorlatok során. A kurzus során a résztvevők megtapasztalják a különböző improvizációs technikák meghatározott aspektusait. Az improvizáció szabadsága olyan szabályokat és kereteket ad a tanulónak, amelyek révén színpadi munkája mélyebbé és erősebbé válik.

 

A színész művészete: A színházi karakter fejlesztése 

 

A színészi művészetre jellemző alapvető elméletek és fogalmak kiválasztása és megfelelő használata.

A szerep (drámai karakter) kidolgozása és megfelelő értelmezése a színpadi gondolkodás és a kreatív készségek felhasználásával.

A kifejezőerő és a testelemek használata a szerep felépítésében.

A vokális kifejezőerő elemeinek használata a szerep felépítésében

A szerepkör szociokulturális kontextusával kapcsolatos adatok azonosítása és értelmezése.

 

Báb- és bábszínészet (fakultatív)

 

A bábművészet a színészképzés alternatívája, és így kifejezetten ezt a folyamatot erősíti.

– bábukezelési készségek elsajátítása

– a bábszínház nyelvének és a báb sajátos gondolkodásmódjának megismerése

– a bábkészítés technikájának elsajátítása

– a gyermekirodalommal kapcsolatos ismeretek fejlesztése

– a színjátszás és a bábozás művészetének gyakorlása gyermekközönség előtt.

 

Koreográfiai improvizáció 

 

A színészi intelligencia fejlesztése

A szakmai kapacitás megerősítése

A táncértékkel bíró mozdulatok fejlesztésének lehetőségeinek bemutatása

A tanfolyam egyik célja, hogy olyan megközelítéseket mutasson be, amelyek fejlesztik a test plaszticitását, és amelyekkel bármilyen mozgás minősége javítható és tánccá alakítható. Fontos megtapasztalni azt is, hogy a színpadi tánc nem egy rögzített, elsajátítandó forma, hanem egy olyan forma, amelyet a színész alkot, szerkeszt és variál a munkája során, ahogyan azt az alkotói folyamat megkívánja. A gyakorlatok a mozgásanyagokkal való rugalmas kapcsolatra ösztönöznek, ugyanakkor a pontosságra is.

 

 

5.Szemeszter 

 

A zenei előadás előkészítése (fakultatív)

 

A musical műfajának tanulmányozása, a musicalek típusainak megismerése és az átlagos szint feletti előadási lehetőségek tanulmányozása.

A kiosztott szerep magasabb szintre emelése egy előkészített személyes értelmezői karakter hozzáadásával és egy jövőbeli castingon való sikeres részvételre való tekintettel.

 

 

A filmszínész művészete

 

A tantárgy bevezetést nyújt a kortárs filmművészetben leggyakrabban használt előadásmódokba. A munka különböző gyakorlatokból áll, amelyek segítik a diákokat abban, hogy hozzáférjenek egyedi fizikai, érzelmi és intellektuális tulajdonságaikhoz, és hogy szelektíven beleéljék magukat az általuk megalkotott karakterekbe.

 

Pszichológiai színház

 

A színészi munka sajátosságainak elsajátítása, az eddig ismeretek elmélyítése.

A lélektani színjátszás elsajátítása. – Speciális színjátszási technikák elsajátítása.

 

 

6.Szemeszter

 

Technikák és módszerek a színészművészetben

 

– a színházi kísérletekhez szükséges kreatív jelenlét elérése

– a már elsajátított módszerek folyamatos fejlesztése

– a személyes látásmód folyamatos fejlődése

– a tudatosság és a tudatosság erősítése

– a saját személyes, eredeti stílus megteremtése, fejlesztése és tudatosítása

 

Kutatási módszerek 

 

A színész fizikai kifejezőeszközeinek felfedezése és bővítése

A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanulják saját mesterségüket és tapasztalataikat tudományos munkában terjeszteni, az elméleti megközelítést különböző munkafolyamatokkal illusztrálva.

Célja továbbá, hogy gyakorlati segítséget nyújtson nekik a disszertáció megírásához, miközben megtanítja őket a tudományos etikával és integritással kapcsolatos elvárásokra is.

Ugyanakkor a tárgy az elmúlt 5 félév témáinak elméleti-elemző szintézise.

 

 


TEATROLÓGIA ALAPKÉPZÉS

 

 

1.Szemeszter

 

Audiovizuális média

 

A tömegkommunikációval és az audiovizuális kommunikációval kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson a kommunikációtudomány alapfogalmairól, területeiről és jelenségeiről. A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson az audiovizuális kommunikáció és a tömegkommunikáció alapfogalmairól, területeiről, jelenségeiről.

 

Teatrológia 

 

Drámai szövegek olvasása as értelmezése a hamburgi dráma hagyományai alapján

A színház a drámaírásra mint színpadon értelmezhető szövegre vonatkozik. Ebből a szempontból a szöveg megértésének hermeneutikai folyamata a színházi gyakorlat szempontjából történik. A színházi szöveg értelmezése a fikció szcenikai értelmezésének lehetőségét jelenti (Patrice Pavis), tehát annak átültetését a színpad konkrét és jelen valóságába.  E hermeneutikai hozzáállás alapjait Gotthold Ephraim Lessing fektette le a Dramaturgia Hamburgiana című folyóiratban megjelent esszégyűjteményében. Kurzusunk célja, hogy bemutassa a “nyilvános színház” eszméjét és ennek a látásmódnak a következményeit a drámai szövegek értelmezésében. Ebben a félévben a drámai szöveg realista-pszichológiai olvasatával fogunk foglalkozni.

 

Előadáselemzés 

 

A kurzus célja az előadáselemzés módszertanainak megismerése és gyakorlása. A különböző színház felfogást és színházi nyelvet alkalmazó előadásokon keresztül a hallgatók megismerkednek különböző látásmódokkal, elemzési szempontokkal, gyakorolni kezdik az előadás elemzést, problémaérzékenységre tesznek szert, elsajátítanak egy alapvető vitakészséget és a második félévben már alapfokú kritika ismereteket is. A kurzus során fontos szerepet játszik a vilgszínházra való kitekintés és a magyarországi, erdélyi előadások elemzése egyaránt, különös tekintettel a kevésbé látható színházi értékekre; valamint a kritikai gondolkodás feljelesztése.

A különböző színházi irányokat-felfogásokat problémakörök mentén értelmezzük (polgári színház, lélektani realizmus, alkalmazott színház, társadalmilag elkötelezett színház, dokumentarizmus, posztdramatikus színház, múltfeldolgozás, marginális csoportok színrevitele stb.) Megismerkedünk az eltérő színház-koncepciókkal és felfogásokkal, és azzal, mi minősül egyes szabályrendszerekben hibának és ugyanez miért nem hiba egy másik színház-típusban. Foglalkozunk a színészi játékkal, a színházépület típusaival, a szcenikával. Kitekintünk a világszínházra és folyamatosan figyelünk a helyi előadásokra. Ebben a félévben a kortárs színház, a részvételiség, a lélektani realizmus, a polgári illúziószínház, a posztdramatikus színház, és a rendezői színház műfajával és egyes alkotóival ismerkedtünk előadásfelvételek és közös órai műelemzések alkalmával.

 

 

2.Szemeszter 

 

Bevezetés a vizuális kultúrába 

 

Alapvető ismeretek elsajátítása a vizuális kultúráról és a vizuális kommunikációról.

A kurzus célja, hogy alapvető betekintést nyújtson az internetes platformok és a tömegkommunikáció területeinek és jelenségeinek alapfogalmaiba.

 

Színházi projektmenedzsment 

 

A színházi projektmenedzsment fogalmának megértése, a támogatási projektek megírásának fogalma. A projektalapú megközelítés megértése, a stratégiai gondolkodás fejlesztése. Alapvető ismeretek elsajátítása a projektmenedzsment elméletében és gyakorlatában. Alapvető ismeretek elsajátítása a támogatások megírásáról.

 

Dráma német értelemben 

 

Drámai szövegek olvasása és értelmezése a hamburgi dráma hagyományai alapján

A színház a drámaírásra mint színpadon értelmezhető szövegre vonatkozik. Ebből a szempontból a szöveg megértésének hermeneutikai folyamata a színházi gyakorlat szempontjából történik. A színházi szöveg értelmezése a fikció szcenikai értelmezésének lehetőségét jelenti (Patrice Pavis), tehát annak átültetését a színpad konkrét és jelen valóságába.  E hermeneutikai hozzáállás alapjait Gotthold Ephraim Lessing fektette le a Dramaturgia Hamburgiana című folyóiratban megjelent esszégyűjteményében. Kurzusunk célja, hogy bemutassa a “nyilvános színház” eszméjét és ennek a látásmódnak a következményeit a drámai szövegek értelmezésében. Ebben a félévben a drámai szöveg két olvasatával fogunk foglalkozni, nevezetesen a brechti olvasattal és a drámai szöveg abszurd olvasatával.

 

Sajtóműfajok 

 

A kurzuson és a szemináriumon megismerkedünk a sajtó alapvető műfajaival, amelyeket a tárgyilagosság és véleménynyilvánítás két pólusú skála segítségével különítün el egymástól attólfüggően, hogy melyik pólushoz állnak közelebb. Számba vesszük a műfaji kritériumokat az egyes műfajok kiemelkedő képviselőinek írásain és a kortárs erdélyi sajtó cikkein keresztül. A hallgatók bevezetést kapnak a sajtóetika alapvető kérdéseibe és alapvető írásgyakolratra tesznek szert. A kurzus során mindenki választ egy erdélyi napilapot vagy hírportált illetve egy művészeti szakfolyóiratot, amelyet a félév során kiemelten követ.

A hallgatókkal a kurzuson műhelyszerűen beszélgetünk az egyes sajtóműfajok kihívásairól, trükkjeiről, előfeltételeiről és etikai dilemmáiról. A projektmunkák során alapvető szövegszerkesztési ismeretekre is szert tesznek, megismerkednek a nyilvánosság fogalmával, a közszolgálat és a bulvár szemléleti különbségeivel, és követik a lokális, erdélyi sajtót miközben megismerkednek a legfontosabb, számukra fontos nemzetközi orgánumokkal.

 

 

3.Szemeszter

 

Forgatókönyvírás 

 

Bevezetés a forgatókönyvírás elméletébe és gyakorlatába.  Egy klasszikus regényen alapuló forgatókönyv megírása.

A drámatanulók nagy hasznát vehetik a filmdrámába való bevezetésnek a filmre jellemző drámai és narratív struktúra összehasonlító tanulmányozásán keresztül. A film mint a filmművészet és a filmipar végterméke Erwin Piscatortól napjainkig a színpadi kifejezés szerves, szerves részévé vált.  Kurzusunk a forgatókönyv elméleti ütemeinek áttekintése mellett összehasonlító tanulmányt nyújt Kertész Imre Sorstalanság című regényének és a regény szerzője által írt azonos című film (Koltai Lajos rendezésében) forgatókönyvének összehasonlító tanulmányozására.

 

 

Kortárs színházi performativitás elméletek 

 

Az előadáselemzések során rendre fölmerül, hogy az elméleti tudás hiánya nem teszi lehetővé a felkészült vitát az előadásokról, még fejlett vitakultúrával rendelkező résztvevőkkel sem. A kurzuson ezért az előadáselemzések és értelmezések szükséges hátterét képező kortárs performativitás és más alapvető művészet-elméletek kérdésfelvetéseivel ismerkedünk. Olyan elméletekkel, amelyek a kortárs előadóművészet kiindulópontját képezik: e műhelyek közül sok meg sem születhetett volna elméleti háttér nélkül, tehát nem pusztán az értelmezés, de a „csinálás” (alkotás) felől is elengedhetetlen a kurzuson megszerezhető tudás. Azt vizsgáljuk, hogyan zárkózik fel az „előadás” fogalma mellé a „performativitás” és milyen értelemben beszélhetünk a ’kortárs’ fogalmáról a szó nem pusztán velünk egyidejűleg létező, de a jelenvaló, a színház aktualitásának értelmében. Az erőszak-ábrázolások esetében egyeztetünk a hallgatókkal és nem teszem kötelezővé a képsorok megtekintését.

Hogyan jelenik mega kortárs performativitás elméletekben az előadásra redukált színház-fogalom helyett a folyamatjelleg az autenticitás érdekében. Hogyan kap egyre nagyobb szerepet az önreflexió. Végül miképpen válik a kortárs kultúratudományokban központi fogalommá a teatralitás, a hitelesség mindennapi vagy épp a médián keresztül ábrázolt színrevitelében?

 

Előadás szövegének feldolgozása

 

A cím (vö: előadás szövegének elemzése) előre jelzi, hogy ezen a kurzuson nem csak drámákkal foglalkozunk. Az idei tematikának az átiratokat választottam, azon belül is rengeteg “recycling” Hamlettel fogunk megismerkedni. Megvizsgáljuk, hogy mennyire különböző színházi szemlélettel dolgozható fel ugyanaz a történet és fordítva, hogyan fedezhetjük föl az archetipikus történeteket a legformabontóbb előadásokban is. Hogyan értelmezik át az átiratok Shakespeare-t, melyik Hamlet-kiadásból dolgozhattak, milyen színházfelfogás jellemzi őket és mi az előzmény/referencia szöveg funkciója az átiratban? Értelmezhetőek-e e drámák a Hamlettől függetlenül? Hogyan változik a szöveg szerepe a színházban a történelem során és hogyan változik e “mémek” felhasználhatósága az egyes darabokban-előadásokban? A szeminárium célja: hogy a diákok megérezzék és megértsék, milyen lehet dramaturgnak lenni, ez milyen feladatokat és részfeladatokat feltételez.

Mit jelent a „valóság” megkonstruálása a dokumentarizmusban? Hogyan változik a dokumentumhoz és a valósághoz való viszony a dokumentarizmus kezdeteitől az újdokumentarizmusig? Hogyan kapcsolódik össze a részvételi előadások szöveghasználata a reprezentáció kritikával és egy új szubjektumszemlélettel? Miért keverednek kortárs előadásokban a különböző nemzetekhez köthető nyelvek? Mi igazolja ezekben az előadásokban olyan színpadi szöveget, amely ellentnond a klasszikus dráma szabályainak? Szeminárium: – a diák tudjon dolgozni egy időmértékes verselésben írt szöveggel – a diák tudjon angol/román/magyar nyelvű feliratot készíteni egy színházi előadáshoz – a diák tudjon lefordítani egy színdarabot – a diák tudjon színpadra adaptálni egy prózai szöveget – a diák tudja, mik egy gyerekdarab/bábdarab sajátosságai

 

 

4.Szemeszter

 

Művészetpedagógia, fakultatív 

 

A tantárgy tájékozottságot nyújt általában a művészeti nevelés és a színházi pedagógia legfontosabb irányaiba, programjaiba, fogalmi világába a vonatkozó legfontosabb magyar nyelvű irodalom tanulmányozása és konkrét színházi nevelési programokról szerzett tapasztalat révén. Betekintést nyújt több művészeti ág (képzőművészet, irodalom, építészet, film-, zene-, tánc-, színházművészet) esztétikai nevelési és személyiség-fejlesztő pedagógiai programjábal.

 

Színház és közösség 

 

A tantárgy célja a participatív kollaboratív színházzal, s az azt történetileg megelőző jelentős közösségi színházi modellekkel/eseményekkel, ezek művészeti és társadalmi kontextusával, korszakspecifikus terminológiájával való ismerkedés (ókori komédia, történeti avantgarde színházi kulcs-momentumai, mai közösségi színházi projektek).

 

Online platformok és elektronikus média

 

Az online platformokkal és a tömegkommunikációval kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson az internetes platformok és a tömegkommunikáció területeinek és jelenségeinek alapfogalmairól.

 

 

Bevezetés a színészetbe 

 

A tantárgy célja a színházművészet, különösen a színpadi játék gyakorlati megközelítése, elsősorban olyan hallgatók számára, akik tanulmányaik során elsősorban elméleti oldalról tanulmányozták ezt a szakmát – A színészművészet történetének, a színművészetről szóló elméletek és programok megismerésével párhuzamosan cél a színészi szakma alapvető technikáinak, módszereinek, összetevőinek megismertetése: a hangsúly a drámai szöveg alapján történő színészi munkán, illetve ezek gyakorlati alkalmazásán van. A hallgatók képesek lesznek azonosítani egy adott művészeti forma, kreatív törekvés vagy szakma módszereit, technikáit vagy nyelvezetét, és képesek lesznek felismerni, hogyan segítik elő az alkotó munkát, a jelenetalkotást és/vagy a jelenetelemzést.

 

 

Előadás szövegének feldolgozása 

 

A cím (vö: előadás szövegének elemzése) előre jelzi, hogy ezen a kurzuson nem csak drámákkal foglalkozunk. Az idei tematikának az átiratokat választottam, azon belül is rengeteg “recycling” Hamlettel fogunk megismerkedni. Megvizsgáljuk, hogy mennyire különböző színházi szemlélettel dolgozható fel ugyanaz a történet és fordítva, hogyan fedezhetjük föl az archetipikus történeteket a legformabontóbb előadásokban is. Hogyan értelmezik át az átiratok Shakespeare-t, melyik Hamlet-kiadásból dolgozhattak, milyen színházfelfogás jellemzi őket és mi az előzmény/referencia szöveg funkciója az átiratban? Értelmezhetőek-e e drámák a Hamlettől függetlenül? Hogyan változik a szöveg szerepe a színházban a történelem során és hogyan változik e “mémek” felhasználhatósága az egyes darabokban-előadásokban? A szeminárium célja: hogy a diákok megérezzék és megértsék, milyen lehet dramaturgnak lenni, ez milyen feladatokat és részfeladatokat feltételez.

 

Mit jelent a „valóság” megkonstruálása a dokumentarizmusban? Hogyan változik a dokumentumhoz és a valósághoz való viszony a dokumentarizmus kezdeteitől az újdokumentarizmusig? Hogyan kapcsolódik össze a részvételi előadások szöveghasználata a reprezentáció kritikával és egy új szubjektumszemlélettel? Miért keverednek kortárs előadásokban a különböző nemzetekhez köthető nyelvek? Mi igazolja ezekben az előadásokban olyan színpadi szöveget, amely ellentnond a klasszikus dráma szabályainak? Szeminárium: – a diák tudjon dolgozni egy időmértékes verselésben írt szöveggel – a diák tudjon angol/román/magyar nyelvű feliratot készíteni egy színházi előadáshoz – a diák tudjon lefordítani egy színdarabot – a diák tudjon színpadra adaptálni egy prózai szöveget – a diák tudja, mik egy gyerekdarab/bábdarab sajátosságai

 

 

Sajtóelmélet és gyakorlat 

 

A kurzus a sajtóműfajok első éves kurzus folytatása. Elmélyítjük tudásunkat a sajtót érintő kortárs kihívásokról és elméleti kérdésekről, és külön hangsúlyt helyezünk a teatrológus hallgatók számára kiemelten fontos „színikritika” műfajára.

Mit jelent a sajtó- és a szólásszabadság fogalma, milyen társadalmi és technikai változások előtt áll a nyilvánosság és a sajtó, melyek az egyes sajtóműfajok szakmai (a tárgyilagosságtól a személyességig terjedő), formai és etikai kritériumai? Az órákon foglalkozunk a magyarországi és erdélyi magyar nyelvű színházi sajtóval és az erdélyi színházi szaksajtó és kritika jövőjével is.

 

 

 

5.Szemeszter

 

Menedzsment és kulturális marketing 

 

A hallgatók ismereteinek bővítése a marketingelméletről, a kulturális marketingről, a kulturális szféra szereplőiről Romániában, a színházi intézményrendszerrel kapcsolatban. Kritikus gondolkodásra ösztönzés a színházi marketinggyakorlattal szemben, új trendek megtalálása. A hallgatók ismeretei a környező kulturális piacról és annak működéséről. Marketing fogalmak és kapcsolódó terminusok tisztázása, elemzésük kulturális/színházi kontextusban. A marketing gyakorlat és elmélet összehasonlítása a színházban. Egy saját marketing stratégia megalkotása egy színházi eseményen. A meglévő színházi gyakorlat kritikus szemlélete

 

 

Kommunikációelmélet 

 

A kommunikációtudományok területéhez kapcsolódó alapvető ismeretek elsajátítása.

A kurzus célja, hogy alapvető áttekintést nyújtson a kommunikációtudomány alapfogalmairól, területeiről és jelenségeiről.

 

 

Színházelmélet a XX. században 

 

A kurzus bevezetés a 20. század főbb színházi esztétikáiba.

A kurzus felépítésében kiindulópontunk Antonin Artaud, az a teoretikus-próféta, aki mind a mai napig inspiráló forrás a 20. századi teoretikusok és a kortárs teoretikusok számára. Az előadások főként a performatív századfordulóra, Richard Schechner, Hans-Thies Lehmann és Erika Fischer-Lichte elméleteire koncentrálnak.

 

 

Színházszociológia 

 

A kurzuson alapvetésnek tekintjük, hogy a színház társadalmi intézmény. Ezért amikor színházszociológiával foglalkozunk, azt vizsgáljuk, hogyan tölti be a színház e szerepét, és milyen (mennyire jelentős) szerepet tölt be a mai társadalomban, foglalkoztatja-e önnön társadalmi léte. Hogyan változott a ’színház’ jelentése az évszázadok során: mikor volt fontos és mikor kevésbé, hogyan változott tere, épülete, nézője és funkciója.

A kurzuson a színházszociológia néhány fontos szegmensébe kapnak bevezetést a résztvevők. A befogadás és az alkotáslélektan történeti formái, köztük idegen kultúrák előadásainak értelmezése, a színház tere és funkciójának változása; a nemzeti színház térben és időben változó értelmezései. Ki jár ma a színházba, melyik színházi formának ki a közönsége, mit jelent a közönség és a befogadás kutatása, vagy az alacsony és magas kultúra megkülönböztetésének kérdése; a jó ízlés mint osztályprivilégium. Hogyan néz szembe azzal a ténnyel egyre több alkotó, hogy a színház nem azonosítható kizárólag az előadással és milyen értelemben fejthet ki a művészet társadalmi hatást. Kell-e a befogadásban mérlegelnünk az alkotófolyamatban strukturálisan rejlő esetleges mérgező gyakorlatokat? Végül szó lesz arról is, hogy a kortárs kultúratudományok, tehát a „valóság” kutatása számára is központi fogalommá válik a teatralitás és a performativitás, mint a hitelesség mindennapi színrevitelének (nem azonos!) terminusai.

 

 

 

6.Szemeszter

 

Kortárs performansz művészet   

 

A tantárgy a legrelevánsabb magyar nyelvű szakirodalom felhasználásával ismereteket nyújt a kortárs előadóművészet legfontosabb elméleteiről és koncepcióiról.

Összehasonlítja a kortárs színház fogalmait és gyakorlatát a hagyományos színházi formákkal és gyakorlatokkal a kortárs színházi jelenségek összetettségének megértése érdekében.

A kortárs színházesztétika alapfogalmainak bemutatása a színháztörténet, a vizuális kultúra és a társadalomelméletek összefüggéseiben.

 

Szakdolgozatírás 

 

A hallgatók tájékoztatása és megismertetése a disszertáció elkészítésének és megírásának legfontosabb elemeivel és alapvető szabályaival (témaválasztás, a disszertáció időzítése, bibliográfiai kutatás, az anyag rendszerezése, a disszertáció formai és tartalmi követelményei), különös tekintettel az etikára és a tudományos integritásra.

Az elemzési és értékelési képesség fejlesztése a szakdolgozat alapvető elemeinek tanulmányozásával.

Az adatok és információk rendszerezésének ismerete

A választott témával kapcsolatos meglévő szakirodalom kritikus tanulmányozása; elemzés és értékelés, átfogó kép kialakítása.

Tudományos eredmény létrehozása hiteles adatok gyűjtése és rendszerezése, a különböző kérdések iránti érzékenység, a felállított hipotézis bizonyítására vagy cáfolatára szolgáló érvek, világos módszertani elemzés, pontos és árnyalt megfogalmazás révén,

Magyar nyelvű íráskészség fejlesztése

 

 

Irodalmi titkárság és PR 

 

Az intézményrendszer és az intézményi struktúra ismerete

A kritikus gondolkodás fejlesztése

A színházi logisztika ismerete

Intézményi dramaturgia

 

Gender studies és színház 

 

A tantárgy célja a gender/biológiai nem és a színház közötti kapcsolatok megismerése, az identitás meghatározásának problémájára összpontosítva, a két kategória közötti különbségek és hasonlóságok feltárása. A színház és a társadalmi nemek összefüggéseit vizsgáljuk drámai művek, tudományos tanulmányok és egyéb szövegek, előadások alapján – A kurzus célja, hogy a társadalmi/biológiai nemek színháztörténete mellett a leglényegesebb kapcsolódó műveket, jelenségeket és folyamatokat is közelebbről szemügyre vegye, és feltérképezze ezen elemek hatásait és továbbélését a mai színházi kultúrában. A hallgatók kritikai és elemző készségeket fejlesztenek a történelmi színházi események és a társadalmi/biológiai műfajra gyakorolt színházi hatások megértésében és összekapcsolásában. A folyamatok megértéséhez és alkalmazásuk feltárásához konkrét esettanulmányok segítségével nyújt segítséget.

 

Kortárs magyar drámaírás 

 

A kortárs magyarországi és romániai magyar drámairodalom főbb irányzatainak ismerete.

A különböző generációk és drámai stílusok, világnézetek és színházi előadások találkozási pontjainak ismerete.

 

 


Mesterképző

 

 

1.Szemeszter

 

Színházi produkció 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismeréseA színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

2.Szemeszter

 

Színházi produkció 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismeréseA színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

Új szereplőfejlesztési technikák (fakultatív)

 

A tantárgy általános célkitűzése: a színházi kisértletekhez szűkséges alkotó jelenlét kialakítása

A tantárgy sajátos célkitűzései:

Az eddig elért alkotói módszer folyamatos továbbfejlesztése

Az egyéni világlátás folyamatos alakítása

Az öntudat és tudatosság kialakítása és megerősítése

A saját, eredeti, egyéni stílus keresése, alakítása, tudatosítása

 

 

3.Szemeszter

 

Válogatás musicalek dalaiból 

 

A musical műfajának tanulmányozása, a musicalek típusainak megismerése és az átlagon felüli interpretációs lehetőségek tanulmányozása.

A kiosztott szerep magasabb szintre emelése egy előkészített személyes értelmezői karakter hozzáadásával és egy jövőbeli castingon való sikeres részvételre való tekintettel.

 

Színházmenedzsment 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi működés és üzemeltetés részleteinek elsajátítása;

Színházi rendszerek és struktúrák megismeréseA működési és működtetési alapelvek megismerése. A színház emlékezetét őrző intézmények felépítésének és működésének megismerése

 

 

4.Szemeszter

 

Kreatív írás az előadóművészetben

 

A tantárgy a drámai szöveg sajátosságainak elméleti elemzését kombinálja a diákok írásgyakorlataival.

Az elméleti kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az előadóművészetre jellemző szövegek írásával, különös tekintettel a drámai szöveg természetére (konfliktus, párbeszéd, drámai helyzet stb.). Mivel a kurzus az első féléves tantárgy folytatása, ebben az esetben a színpadi adaptáció, azaz az elbeszélésből a drámai szövegbe való átmenet tanulmányozásával folytatjuk.

 

Akadémiai etika és integritás 

 

A tantárgy általános célkitűzésea színházi, sajtóbeli és egyetemi etika alapjainak megismerése

Etikatörténet megismerése.

A szakrális etika működése a laikus világban. Etikai szempontok felvetése

 

Kreatív műhely a független színházban 

 

A tantárgy általános célkitűzése: a színházi kisértletekhez szűkséges alkotó jelenlét kialakítása

A tantárgy sajátos célkitűzései:

Az eddig elért alkotói módszer folyamatos továbbfejlesztése

Az egyéni világlátás folyamatos alakítása

Az öntudat és tudatosság kialakítása és megerősítése

A saját, eredeti, egyéni stílus keresése, alakítása, tudatosítása

[:]